Johannes Lindenbergh, voorzitter van het dageliks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest kreeg het eerste exemplaar aangeboden van het door Wierde & Dijk uigegeven boek 'Riet, een ecologissche focus op sloten'

W&D-voorzitter Evert Smink(l) dankt voorzitterJohannes Lindenbergh van Noorderzijlvest voor de goede samenwerking bij het zoeken naar een ecologisch verantwoord rietslotenbeheer