Wierde& Dijk heeft samen met Stieneke van der Wal (Noordererf) het project (boeren)erven opgezet. Dit paste uitstekend in de doelstelling van Toukomst, waar we een inzending voor hebben gedaan. Inmiddels is deze inzending een toekenning geworden! Zie hiervoor https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/

Het project wil eigenaren van (boeren)erven in Noord-Groningen stimuleren om de biodiversiteit op het erf te vergroten en te werken aan een aantrekkelijker landschap.

Op het vlinderveldje aan de Westerdijkshorn te Bedum, ingezaaid eind 2019 met het bloemenmengsel G2 van de CruydtHoeck, kwam in 2020 met name op: wilde peen, aardig wat margrieten en wat pastinaak. Voor dit jaar waren we hoopvol gestemd dat er meerdere soorten zouden opkomen. Vanwege het natte voorjaar is het helaas beperkt gebleven tot bijzonder veel boterbloem, weer aardig wat margrieten en pastinaak en veel gras, met name vossenstaart. Na inwinning van advies van de Cruydthoeck hebben we 15 juni het veldje laten klepelen door Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. met een AEBI, die de vegetatie gelijk opzuigt. Dit is gebeurd in opdracht van de Groep Bedum bij-vriendelijk, die valt onder Wierde&Dijk. Van de vegetatie is een grote composthoop gemaakt. We hopen dat er dit jaar alsnog meerdere soorten wilde bloemen opkomen, ze hebben nu voldoende licht om te kiemen.

Zie de foto's in de fotogalerij

Sinds voorjaar 2019 is de groep Bedum bij-vriendelijk actief: een groep geïnteresseerde Bedumers (en anderen), die nadenken over verbetering van biodiversiteit en daar ook lokaal iets aan willen doen. Aanstichters waren indertijd de Groninger Collectieven, die het ontwikkelen van een ‘Bijenapp' hebben belegd bij Jan Willem Kok en Trudy van Wijk van de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen. Het idee is via die app kennis rond de bij beschikbaar te maken, tips te geven (o.a. hoe je tuin en openbaar groen in te richten) en goede initiatieven in de regio te tonen. Daarnaast is het de bedoeling dat burgers en boeren nadenken over verbeteringen in het eigen dorp of het eigen bedrijf. De app ‘Bijerbij' is inmiddels gereed en gratis te downloaden in de app-store. De groep telt zo'n 50 leden en belangstellenden. Door de 'corona' zijn er momenteel geen bijeenkomsten, wel mailcontact en, door afstand te houden, geplande groene activiteiten. De groep valt formeel onder de vereniging Wierde & Dijk. 
Onderdeel van de activiteiten is het nagaan waar lokaal verbetering van biodiversiteit (en bewustwording daarover) mogelijk is. Er zijn verschillende projecten in ontwikkeling.
Zie ook de Nieuwsbrief aan de leden van de werkgroep

 

Donderdag 20 augustus waren leden van W&D te gast bij de familie Onderwater te Schouwerzijl en bij Sieger Wiersma in Usquert (boerderij Zuidpool) om kennis te maken met de door hen aangelegde vlindertuinen. De twee tuinen zijn ingezaaid met mengsels van planten die aantrekkelijk zijn voor verdwijnende vogelsoorten en inheemse insecten, speciaal boerenlandvlinders. Foto's in fotogalerij

Geachte leden, donateurs en overige betrokkenen bij Wierde & Dijk,

In verband met de genomen maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk tegen te gaan, heeft ook onze vereniging besloten om alle activiteiten tot nader orde op te schorten. We houden u via mail en de website op de hoogte van de ontwikkelingen en mogelijk te nemen stappen. We hopen op deze manier bij te dragen aan de gezondheid en de het algemeen maatschappelijk belang. We willen iedereen die in hun nabijheid te maken heeft met de gevolgen van deze epidemie heel veel sterkte wensen.

Het bestuur van Wierde & Dijk

Kerkhoven en begraafplaatsen zijn in (noord) Groningen vaak kleine natuuroases die bruisen van het leven. De rust, de aanwezigheid van oud monumentaal groen en stenige milieus zorgen ervoor dat deze terreinen vaak grote rijkdom aan flora en fauna herbergen.