Een ode aan het landschap van Middag-Humsterland zo zou je de vaartocht kunnen noemen die Wierde & Dijk op 24 oktober had georganiseerd voor leden en genodigden ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van de vereniging. (foto's)

Op zaterdag 6 september 2014 hield W&D een excursie in de kwelders bij de Westpolder onder leiding van kweldereigenaar Klaas Sijpkens. Daarbij werd de route gevolgd die aangegeven is met  paaltjes met schapenkoppen en voor een ieder toegankelijk is (met uitzondering van de momenten dat het water te hoog staat of dat er schietoefeningen plaatsvinden).
Sijpkens gaf onderweg uitleg over de herstelwerkzaamheden die de afgelopen jaren zijn verricht. De route voerde onder andere langs de zogenaamde ‘kwelderklif’, een verhoging van de kwelders die zich in de loop van eeuwen opgebouwd heeft en nu duidelijk zichtbaar is met een steile rand aan de waddenkant. Op het keerpunt van de route bewonderen we de kunstzinnige bank met bovenop een windwijzer. Foto's.

De weergoden waren ons dit jaar goed gezind tijdens de midzomerwandeling die op 20 juni 2014 op het Ruigezand werd gehouden. In de verte dreigden prachtige, maar donkere buienwolken, maar wij hielden het droog en vingen zelfs nog een streepje avondzon. De luchten boven het Reitdiep waren majestueus. Foto's.

De zomerse avondwandeling van Wierde & Dijk werd dit jaar gehouden in de omgeving van van Godlinze, vanaf de boerderij van de familie Wiersema. Vanwege het slechte weer was de opkomst dit jaar niet groot, maar de doorzetters hebben genoten van een bijzondere omgeving. Onderweg kon een kijkje worden genomen op het erf van timmerbedrijf Harry Aalberts, onder andere bekend van het Lutje Hoeske. Kijk in de fotogalerij voor de foto's.

De jaarlijkse midzomerwandeling vond dit jaar plaats in de omgeving van Rottum. We werden ontvangen op het erf van bestuurslid Joke Hellenberg-Boerma aan de Doodstilsterweg.  De wandeling voerde langs het Boterdiep naar het huis van Bert Lanjouw, onze vegetatie-deskundige. Hier maakten we een rondgang door het terrein van de voormalige steenfabriek Ceres en Berts tuin. Zie voor de foto's de fotogalerij. Informatie over het natuurbeheer op het Ceresterrein is te vinden op www.steenfabriekceres.nl.

 

Met de auteur van het boekje ‘Groninger kleibossen, groene parels in het agrarisch cultuurlandschap’ Albert-Erik de Winter en Annet de Jong van Staatsbosbeheer hebben we op de avond van 12 mei door het Middelstumerbos gewandeld.