Frank Westerman voor boerderij Torum

Zaterdagmiddag 21 januari wandelden leden van Wierde en Dijk over de dijken rondom de Westpolder. Deelnemer was ook de bekende schrijver Frank Westerman, die in zijn boek ‘De Graanrepubliek’ het leven beschrijft van Sicco Mansholt, landbouwminister en landbouwcommissaris van de EEG. Bij boerderij Torum, waar Mansholt was geboren, werden wij gastvrij ontvangen door de huidige bewoners, de familie Aling. Foto's

Woensdag 7 december in Wongema, Hornhuizen. Alex Datema over de landbouw van toen, nu en de toekomst. 

 Na een drukbezochte première en een vertoning in het Groninger Forum is de film Oerboeren van het Westerkwartier nog een aantal keer te zien voor een breed publiek in combinatie met een programma. In de film worden zeven hoogbejaarde gepensioneerde ‘oerboeren’ tussen de 76 en 102 jaar oud geïnterviewd over de landbouw van weleer. Wat kunnen de oerboeren ons nog vertellen over die tijd en meegeven voor de toekomst? Na afloop van de film geeft Alex Datema, boer in het Westerkwartier en voorzitter van BoerenNatuur een mini-college en kan het publiek napraten aan de hand van stellingen.

moshommel 400

Wierde & Dijk vraagt mensen in Noord Groningen uit te zien naar de moshommel (Bombus muscorum) en waarnemingen van de moshommel door te geven via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. De reden dat wij dit verzoek doen is dat wij graag willen weten hoe het deze hommelsoort - die vooral voorkomt in het agrarisch cultuurlandschap van Noord Groningen - vergaat waar de soort voorkomt in haar werkgebied. Dit laatste om te bepalen of er op termijn vanuit agrarisch natuur- en landschapsbeheer mogelijkheden zijn om iets te betekenen voor deze hommelsoort.

janskerk 600

Uitleg Jakob ten Wolde - op achtergrond de Janskerk (foto Albert-Erik de Winter)

 De zomeravondexcursie van W&D op 18 augustus in Huizinge werd druk bezocht. Onder leiding van dorpsbewoner en kenner van de Groninger geschiedenis Reint Wobbes namen ruim zestig mensen deel aan de excursie. De Janskerk, een romangotisch bouwerk uit de dertiende eeuw vormde het startpunt. Via het oude historisch kerkenpad werd onder meer een bezoek gebracht aan de boerderij van de familie Westing, die bloemzaden kweekt voor de Cruydt-Hoeck, dat gespecialiseert is in de teelt van wilde plantenzaden en bloemweidemengsels. Op de dorpsbegraafplaats uit 1916 werd uitleg gegegeven over cultuurhistorische waarde van de plaats die is aangewezen als Rijksmonument. De avond werd afgesloten bij de plaats Melkema. Meer foto's in de fotogalerij.

Het bestuur nodigt de leden en donateurs uit voor de jaarvergadering (ALV) van Wierde & Dijk, die wordt gehouden op donderdag 10 maart 2022 Hoornstertil, Mernaweg 60, 9964 AV Wehe-den Hoorn
Ontvangst vanaf 19.45 uur, start vergadering om 20 uur.  Om 21.15 uur begint een presentatie over het ‘Mooi heem’ project door Stieneke van der Wal
Voor deelname aan de vergadering graag opgave via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of via 06-13504278.

Voor de agenda van ALV lees verder.

Zaterdag 26 februari 2022 was het voor het eerst sinds weken zonnig en de deelnemers aan de winterwandeling van Wierde en Dijk genoten tenvolle van deze voorjaarsdag samen na de activiteitenloze coronaperiode. We begonnen op het erf van de familie Van Melle aan de  Westerdijkshorn waar we een enthousiaste uitleg kregen over de het ontstaan en de  (geologiosche) ontwikkelingen in het gebied door Fons van Wanrooij. Vandaar ging het naar landgoed Oudebosch waar we getracteerd werden op een verhaal over de bijzondere geschiedenis van het landgoed. Daarna ging het via buurtschap Onderwierum, langs de Oude Ae en de Rooie Ree naar het beginpunt. Kijk voor een impressie van de middag op de fotogalerij.

De jaarlijkse thema-avond op 13 februari 2014 ging dit keer buitendijks. Eerst vertelde Remt Meijer over de stand van zaken bij het kwelderherstelproject. Daarna ‘voeren we mee’ met Bert Meerstra op de Harder over de Waddenzee en kregen we een beeld van het werk van de Waddenunit van het Ministerie van EZ. Kijk hier voor een uitgebreid verslag.

viering20jrS

Op zaterdag 4 januari heeft Wierde & Dijk haar 20 jarig bestaan gevierd. Deze viering viel samen met de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Ruim negentig mensen waren voor deze speciale bijeenkomst naar de borg Verhildersum in Leens gekomen. 

De jaarvergadering van Wierde & Dijk wordt gehouden op donderdag 22 februari om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het Dorpshuis te pieterburen, Hoofdtraat 105. In het tweede gedeelte van de avond spreekt Harry Aalberts uit Leermens over de kracht van het traditionele bouwen met hout. Zie ook zijn website: www.aalberts-hout.nl/.
Leden hebben thuis een schriftelijke uitnodiging ontvangen met de agenda. Het activiteitenverslag 2017 kunt u als pdf hier bekijken en downloaden.

Het verlag van de vorige ledenvergadering is hier te vinden.

Een ode aan het landschap van Middag-Humsterland zo zou je de vaartocht kunnen noemen die Wierde & Dijk op 24 oktober had georganiseerd voor leden en genodigden ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van de vereniging. (foto's)