viering20jrS

Op zaterdag 4 januari heeft Wierde & Dijk haar 20 jarig bestaan gevierd. Deze viering viel samen met de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Ruim negentig mensen waren voor deze speciale bijeenkomst naar de borg Verhildersum in Leens gekomen. In een afwisselend middagprogramma werd uitgebreid stilgestaan bij het 20 jarig bestaan van Wierde & Dijk. Het feit dat de vereniging zowel bestaat uit burger- als boerenleden maakt deze agrarische natuur- en landschapsvereniging voor Nederland uniek! Alle aanwezigen genoten van de rondleiding rondom de borg Verhildersum, van de terugblik en vooruitblik door oprichters Harm Westers en Hanny Hidema en van het heerlijke buffet met regionale producten. De viering werd afgesloten met een gesproken column van bestuurslid Piet Glas.

viering20jr-oprichters

viering20jr_voorzitter

Kennis- en nieuwjaarsbijeenkomst  Oldehove over 'De waarde van wormen'
Vrijdag 31 januari 2020
Locatie: Hayema Heerd. Jensemaweg 3 9883 TH, Oldehove

De rol van wormen in de bodemstructuur en de bodemvruchtbaarheid is ongekend groot. Nieuw onderzoek toont dit aan en sommige innovatieve boeren doen al volop aan wormenbeheer. In het kader van Gouden Gronden willen we een bijdrage leveren aan het verspreiden en ontwikkelen van de nieuwste kennis op dit vlak.
Meer informatie zie hier (PDF).

Het Dagblad van het Noorden deed verslag over de bijeenkomst, zie website DvhN.

Leden van Wierde en Dijk worden uitgenodigd voor de jaarvergadering van de vereniging op dinsdag 3 maart 2020 in café Hoornstertil, Mernaweg 60 in Wehe-Den Hoorn. Aanvang 20.00 uur.
Na de pauze zal Albert Erik de Winter een inleiding houden onder de titel 'Natuur en cultuur op kerkterreinen' . Hij zal ons een blik gunnen op de veelzijdige en levendige natuurgebiedjes rond de kerken in Groningen.
De leden hebben een convocatie ontvangen met de agenda van de vergadering.

Het waterschap Noordzijldervest nodigt agrariërs uit voor het bijwonen van informatiebijeenkomesten over het verminderen en voorklomen van erfafspoeling. De bijeenkomsten van het project   'Schoon erf, schoon water' vinden plaats op:

5 november om 20.00 uur in Eetcafé de Boerderij, Schoolweg 2, Oosterwijtwerd
12 november om 20.00 uur in De Butler, Hoofdstraat 4, Uithuizen
 20 november om 20.00 uur in Dorpshuis Pieterburen Hoofdstraat 105, Pieterburen.
Uitnodiging.

Wij nodigen u graag uit voor de 4e en laatste boerderijwandeling van dit jaar.

De herfst is nu echt begonnen met regen en wind! Van het land zijn veel gewassen inmiddels geoogst en er groeien nu groenbemesters en de wintergerst komt op. De akkerranden zijn bijna uitgebloeid. Hier en daar staat nog een late zonnebloem en wat korenbloemen. En misschien zijn op 12 oktober de schapen al weer gearriveerd.

Op zaterdag 12 oktober drinken we eerst om 10 uur een kop koffie in de Cereskamer en gaan daarna naar buiten!
We wandelen tot ca. 12 uur.
Kleed u goed aan, zorg voor stevig schoeisel of laarzen.

Zaterdag 13 april a.s. is de tweede excursie op Elswerd in de serie van vier.
Na de heerlijke winterwandeling, met bevroren velden en gewassen en ploegende boeren, gaan we nu de lente beleven.De zangvogels zitten weer in het riet, het gras en de wintergranen zijn aan het groeien gegaan en langzamerhand worden de suikerbieten gezaaid. De fruitbomen op het erf staan op punt van bloeien.