Sinds voorjaar 2019 is de groep Bedum bij-vriendelijk actief: een groep geïnteresseerde Bedumers (en anderen), die nadenken over verbetering van biodiversiteit en daar ook lokaal iets aan willen doen. Aanstichters waren indertijd de Groninger Collectieven, die het ontwikkelen van een ‘Bijenapp' hebben belegd bij Jan Willem Kok en Trudy van Wijk van de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen. Het idee is via die app kennis rond de bij beschikbaar te maken, tips te geven (o.a. hoe je tuin en openbaar groen in te richten) en goede initiatieven in de regio te tonen. Daarnaast is het de bedoeling dat burgers en boeren nadenken over verbeteringen in het eigen dorp of het eigen bedrijf. De app ‘Bijerbij' is inmiddels gereed en gratis te downloaden in de app-store. De groep telt zo'n 50 leden en belangstellenden. Door de 'corona' zijn er momenteel geen bijeenkomsten, wel mailcontact en, door afstand te houden, geplande groene activiteiten. De groep valt formeel onder de vereniging Wierde & Dijk. 
Onderdeel van de activiteiten is het nagaan waar lokaal verbetering van biodiversiteit (en bewustwording daarover) mogelijk is. Er zijn verschillende projecten in ontwikkeling.
Zie ook de Nieuwsbrief aan de leden van de werkgroep

 

Donderdag 20 augustus waren leden van W&D te gast bij de familie Onderwater te Schouwerzijl en bij Sieger Wiersma in Usquert (boerderij Zuidpool) om kennis te maken met de door hen aangelegde vlindertuinen. De twee tuinen zijn ingezaaid met mengsels van planten die aantrekkelijk zijn voor verdwijnende vogelsoorten en inheemse insecten, speciaal boerenlandvlinders. Foto's in fotogalerij

Geachte leden, donateurs en overige betrokkenen bij Wierde & Dijk,

In verband met de genomen maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk tegen te gaan, heeft ook onze vereniging besloten om alle activiteiten tot nader orde op te schorten. We houden u via mail en de website op de hoogte van de ontwikkelingen en mogelijk te nemen stappen. We hopen op deze manier bij te dragen aan de gezondheid en de het algemeen maatschappelijk belang. We willen iedereen die in hun nabijheid te maken heeft met de gevolgen van deze epidemie heel veel sterkte wensen.

Het bestuur van Wierde & Dijk

Kerkhoven en begraafplaatsen zijn in (noord) Groningen vaak kleine natuuroases die bruisen van het leven. De rust, de aanwezigheid van oud monumentaal groen en stenige milieus zorgen ervoor dat deze terreinen vaak grote rijkdom aan flora en fauna herbergen.

viering20jrS

Op zaterdag 4 januari heeft Wierde & Dijk haar 20 jarig bestaan gevierd. Deze viering viel samen met de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Ruim negentig mensen waren voor deze speciale bijeenkomst naar de borg Verhildersum in Leens gekomen. In een afwisselend middagprogramma werd uitgebreid stilgestaan bij het 20 jarig bestaan van Wierde & Dijk. Het feit dat de vereniging zowel bestaat uit burger- als boerenleden maakt deze agrarische natuur- en landschapsvereniging voor Nederland uniek! Alle aanwezigen genoten van de rondleiding rondom de borg Verhildersum, van de terugblik en vooruitblik door oprichters Harm Westers en Hanny Hidema en van het heerlijke buffet met regionale producten. De viering werd afgesloten met een gesproken column van bestuurslid Piet Glas.

viering20jr-oprichters

viering20jr_voorzitter

Het waterschap Noordzijldervest nodigt agrariërs uit voor het bijwonen van informatiebijeenkomesten over het verminderen en voorklomen van erfafspoeling. De bijeenkomsten van het project   'Schoon erf, schoon water' vinden plaats op:

5 november om 20.00 uur in Eetcafé de Boerderij, Schoolweg 2, Oosterwijtwerd
12 november om 20.00 uur in De Butler, Hoofdstraat 4, Uithuizen
 20 november om 20.00 uur in Dorpshuis Pieterburen Hoofdstraat 105, Pieterburen.
Uitnodiging.