Door onvoorziene omstandigheden is de ledenvergadering en het omringende programma op 10 september in Kloosterburen

afgelast.

Het bestuur biedt zijn oprechte excuses voor de wellicht onhandige communicatie en onduidelijkheden. We zijn voornemens om op een nog nader te bepalen tijdstip ook de activiteit in te halen.

Het is de hoogste tijd om de wilde bij te redden. Bijen zijn cruciaal voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van alle planten op aarde zijn afhankelijk van de bestuiving van de bij. Zonder bijen, geen groenten, noten, koffie en fruit. Wierde & Dijk maakt zich zorgen over de bijenstand. ,,Het gaat slecht met de bijen, zowel met de honingbij als de wilde bijen. De aantallen in het landelijk gebied lopen terug en de helft van de soorten wilde bijen dreigt in Nederland uit te sterven”, vertelt Harry Hoving, bestuurslid van Wierde & Dijk in de Ommelander van 18 augustus. De agrarische natuurvereniging wil het tij keren. Op het Groninger platteland moet het meer gaan zoemen. ,,Met onze leden willen we de biodiversiteit op het platteland vergroten. De wilde bij hoort in het landelijk gebied thuis.”
Lees hier het hele artikel (pdf).

De Algemene Ledenvergadering is gepland voor 10 september. Noteer deze datum alvast in uw agenda. De officiële uitnodiging volgt later.

Hierbij willen we u uitnodigen voor de zomerexcursie van Wierde & Dijk die dit jaar gaat naar akkerbouwbedrijf 'Kloosterplaats' van Peter Harry Mulder en Eline Ringelberg in Muntendam. We zullen hier zien en ervaren hoe natuurinclusief boeren eruit ziet. De excursie zal plaatsvinden onder de dan geldende maatregelen met betrekking op corona. De datum is vrijdagavond 27 augustus om 19.00 uur.

De groepsgrootte is beperkt en daarom willen we graag dat u zich opgeeft via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Er kunnen maximaal dertig mensen meedoen. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding. Bij opgave krijgt u een bevestiging met daarin de gegevens.

Wierde& Dijk heeft samen met Stieneke van der Wal (Noordererf) het project (boeren)erven opgezet. Dit paste uitstekend in de doelstelling van Toukomst, waar we een inzending voor hebben gedaan. Inmiddels is deze inzending een toekenning geworden! Zie hiervoor https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/

Het project wil eigenaren van (boeren)erven in Noord-Groningen stimuleren om de biodiversiteit op het erf te vergroten en te werken aan een aantrekkelijker landschap.

Op het vlinderveldje aan de Westerdijkshorn te Bedum, ingezaaid eind 2019 met het bloemenmengsel G2 van de CruydtHoeck, kwam in 2020 met name op: wilde peen, aardig wat margrieten en wat pastinaak. Voor dit jaar waren we hoopvol gestemd dat er meerdere soorten zouden opkomen. Vanwege het natte voorjaar is het helaas beperkt gebleven tot bijzonder veel boterbloem, weer aardig wat margrieten en pastinaak en veel gras, met name vossenstaart. Na inwinning van advies van de Cruydthoeck hebben we 15 juni het veldje laten klepelen door Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. met een AEBI, die de vegetatie gelijk opzuigt. Dit is gebeurd in opdracht van de Groep Bedum bij-vriendelijk, die valt onder Wierde&Dijk. Van de vegetatie is een grote composthoop gemaakt. We hopen dat er dit jaar alsnog meerdere soorten wilde bloemen opkomen, ze hebben nu voldoende licht om te kiemen.

Zie de foto's in de fotogalerij