Vanuit het pilotproject Agrarisch Landschappelijk Bouwen (ALB) van Wierde & Dijk zijn onlangs twee rapporten naar de subsidiegever Provincie Groningen gestuurd. Het betreft een evaluatierapport met een verslag van onze activiteiten en de opgedane ervaringen tot nu toe. Daarnaast zijn er kort en bondig vijf aanbevelingen gedaan om te blijven stimuleren dat er meer aandacht blijft voor de inpassing van schuren in het landschap. Tevens wordt de suggestie gedaan om ook buiten het werkgebied van Wierde & Dijk hier aandacht aan te besteden. Deze rapporten zijn te downloaden als pdf: evaluatierapport, aanbevelingen

Vermoedelijk komt er pas in najaar 2018 meer helderheid over een eventueel vervolg.

Wierde & Dijk verspreidt deze zomer de uitgave van de BoerderijenStichting 'In Groningen gaat het dak eraf! Nieuwe kansen voor agrarische daken’.

Het doel van het pilotproject Agrarisch Landschappelijk Bouwen (ALB) van de Provincie Groningen en Vereniging Wierde & Dijk was het bouwen van mooiere schuren en stallen die goed in het landschap passen, bij voorkeur met behulp van een architect. Van het project zijn twee films gemaakt door Sarah Stiles van Hogeland Films, een korte introductiefilm en een documentaire van twintig minuten waarin het verloop van het project aan de orde komt en het bouwproces van drie schuren in beeld wordt gebracht.

{

}

{

}

Ruim tachtig belangstellenden waren vrijdag 14 juni 2019 aanwezig in de (ALB-pilot) schuur van maatschap Westers te Hornhuizen om de ervaringen uit het ALB project te vernemen. Vanuit alle overheidslagen (rijk, provincie, gemeenten) werd verteld over het belang van landschaps-inclusief bouwen en hoe daar in de praktijk mee wordt omgegaan.  Voor een (beeld)verslag klik hier.

 

Op 21 september hebben raadsleden en gemeenteambtenaren een excursie gemaakt in het kader van het project Agrarisch Landschappelijk Bouwen (ALB) van Wierde en Dijk. Per touringcar is een rondrit in Noord-Groningen gemaakt langs de drie schuren die in het pilotproject zijn gerealiseerd. 

excursie20180518x
Gedeputeerde Henk Staghouwer is woensdag 16 mei 2018 met een heel gezelschap het resultaat gaan bekijken van de subsidie van de Provincie Groningen die besteed is aan het pilot project Agrarisch Landschappelijk Bouwen. De excursie ging langs de drie schuren die gebouwd zijn in samenwerking met een architect.
Voor een uitgebreider (beeld)verslag klik hier (pdf).

De deadline van het bouwdeel van het pilotproject ALB van Wierde & Dijk was 31 januari. Het resultaat is de bouw van drie schuren onder architectuur. De twee andere genomineerden hebben de deadline helaas niet gehaald. Redenen waren de te krappe tijd die er voor stond en de trage besluitvorming.

Op maandagmiddag 8 mei is onder veel belangstelling door gedeputeerde Staghouwer het boek ‘Boerderijen in het wierden- en dijkenlandschap’ in ontvangst genomen uit handen van Koos Koop, voorzitter van de agrarische natuur- en landschapsvereniging Wierde & Dijk. Het boek, geschreven door bestuurslid Attie Bos, bevat zeventien interviews met boeren over nieuw- of herbouw van hun schuur of stal met het landschap als uitgangspunt.
Ruim 75 aanwezigen uit de agrarische- en bouwwereld, overheid en andere belangstellenden waren aanwezig toen Attie Bos aan de hand van beeldmateriaal in vogelvlucht de geschiedenis van verschillende Groninger boerderijtypes en schuren toelichtte. Foto's

 werktuigenschuur

Binnen de agrarische sector worden veel nieuwe schuren gebouwd die er anders uitzien dan hun traditioneel gebouwde voorgangers. Wierde & Dijk vindt het van belang dat nieuwe schuren passen in het landschap en daar waar mogelijk aansluiten bij de bestaande historische gebouwen. Daarom is in 2002 gestart met het project ‘Agrarisch Landschappelijk Bouwen’ (ALB). Er zijn in dit project vier karakteristieke schuren gerealiseerd en er is een rijk geïllustreerd praktijkboek uitgegeven. In 2013 heeft Wierde & Dijk het ALB-project nieuw leven ingeblazen. In dat kader zijn inmiddels diverse activiteiten georganiseerd.