Het waterschap, provincies en agrarische natuurverenigingen hebben tussen voorjaar  2011 en voorjaar 2014 een pilotproject uitgevoerd om ervaringen op te doen met groenblauwe diensten.  Groenblauwe diensten zijn activiteiten (inrichting, beheer en onderhoud) van maatschappelijk belang die agrariërs op vrijwillige basis met de waterbeheerders voor een bepaalde tijd uitvoeren. Dit wordt door middel van contracten geregeld. Doel is waterkwaliteit te verbeteren en de waterkwantiteit te reguleren. Het project is opgedeeld in een vijftal diensten: aanleg van natuurvriendelijke oevers (NVO), aanleg van bufferstroken, beheer van waterbeheer en bodem, riet in sloten, aanleg van stuwtjes. Hier zijn fotoverslagen (Zomerman, Van der Spek) te zien van bezoeken aan natuurlijkvriendelijke oevers in juni 2015.

Donderdag 18 september 2014 heeft gedeputeerde Henk Staghouwer te Rottum de eerste veldgids 'Natuurvriendelijk slootbeheer' in ontvangst genomen.  Foto's.

Rietsloten, inmiddels weten we er binnen Wierde & Dijk heel veel van. De afgelopen jaren hebben we onderzoeken gedaan naar beheer, vogels, andere levensvormen, waterkwaliteit en doorstroom.  In het boek ’Riet, een ecologische visie op sloten’ zijn de resultaten gepresenteerd en maken we kennis met gebiedsbewoners die op verschillende wijze betrokken zijn bij riet.  U kunt een gratis exemplaar van dit boek aanvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Uit een rietinventarisatie in 2013 blijkt dat in Noord-Groningen zo’n 10 tot 12 procent van  de watergangen en sloten riet staat. Dat is grofweg 500 kilometer winst voor de natuur.

Akkerbouwer Jon Knook en Loco dijkgraaf Johannes Lindenbergh komen in beeld in een film over riet, die afgelopen winter in opdracht van Wierde & Dijk is gemaakt. Dubbelklik op scherm voor groot beeld. . 

Lid Arie van der Spek heeft eind 2012 een natuurvriendelijke oever aangelegd langs het Hunsingokanaal te Zoutkamp. De aanleg is betaald door het waterschap, de grond blijft zijn eigendom, jaarlijks ontvangt hij een beheervergoeding. In deze film vertelt hij over deze groen-blauwe dienst. 

Het waterschap, provincies en ANV’s hebben de afgelopen drie jaar ervaringen opgedaan met groenblauwe diensten. Lees hier meer over de zogenaamde 'blauwe diensten'

 

Twee keer per jaar verspreidt waterschap Noorderzijlvest een nieuwsbrief onder agrarisch ondernemers. In de laatste uitgave (2014-nummer 25) stond een mooi interview met lid Jan de Jong  over rietsloten en het nut van aangepast rietbeheer (pdf-bestand).

Het waterschap Noorderzijlvest geeft riet meer kansen. De regels voor het schonen van sloten worden verruimd.Met name bij watergangen die minder belangrijk zijn voor de doorstroming wordt het beheer vrij gelaten en mag riet blijven staan. De verplichting om het riet in het najaar te verwijderen wordt aangepast.  (Zie ook de website van Noorderzijlvest. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit het symposium ‘Een pluim voor riet, over de waarde van rietsloten voor natuur, milieu en landschap’ dat gehouden werd op 21 november 2012. Het symposium werd bijgewoond door ruim honderd agrariërs, burgers, onderzoekers en vertegenwoordigers van de overheid.

Kaantjes en Raandjes is in 2006 begonnen als pilotproject van Wierde & Dijk ter bevordering van het natuurvriendelijk slootbeheer door agrariërs. In het project liet een veertigtal agrariërs zoveel mogelijk oud riet in sloten staan, wat een goed leefmilieu oplevert voor onder meer rietvogels, insecten, kleine zoogdieren en amfibieën. Voor wat betreft vogels gaat het dan om de kleine karekiet, rietzanger, rietgors en blauwborst.

In het kader van de pilot van het project Kaantjes & Raandjes van Wierde & Dijk zijn in de periode 2010-2013 diverse onderzoeksrapporten verschenen.