0f7a8685 e6a2 44bc 99fc 74335c7069e5

Hoe bijzonder een erf met insectenvriendelijke planten kan zijn, ervaren de deelnemers op vrijdagavond 28 juni bij Ninabel, een ecologische kwekerij in Boerakker. Mooi Heem, het ervenproject van Wierde & Dijk, organiseerde er een avond over vaste planten. Het is een prachtige zomeravond en windstil. Marijke Akerboom, die de kwekerij runt, kocht er elf jaar geleden een vervallen boerderij met een nat weiland. Hoe anders oogt het terrein nu. Na een inleiding door Stieneke van der Wal van Mooi Heem lopen de deelnemers vrij rond, waarbij vrijwilligers van de kwekerij her en der vragen beantwoorden. “Marijke heeft van boerenland een prachtige natuurtuin gemaakt. De variatie valt op. Overal zie je iets anders: een bloemenweide, borders met planten, een bosje met petgat en een enorm bijenhotel van dakpannen en blokken hout.”

Fotocollage jubileum Wierde en dijk 22 juni 2024Zaterdagmiddag 22 juni vierden we ons 25 jarig jubileum feestelijk op Adventurepark Waddenfun in Wehe-den Hoorn. Meer dan 85 leden waren aanwezig, waaronder 15 jongeren. De jeugd vinden wij uitermate belangrijk, omdat zij de nieuwe generatie van Wierde & Dijk worden. De kinderen klauterden met veel plezier in Waddenfun en schilderden onder leiding van kunstenares Antje Sonnenschein zonnebloemen. Roeland van der Schaaf, dijkgraaf  van waterschap Noorderzijlvest, benadrukte in zijn verhaal het belang van samenwerking. Overheden, boeren en burgers moeten volgens hem samen optrekken om te werken aan de uitdagingen waar we voor staan. Denk aan verzilting en toenemende droogte en hevige regenbuien door klimaatverandering. Zijn pleidooi voor samenwerking klonk Wierde & Dijk als muziek in de oren. Al 25 jaar zorgen we immers dat boeren en burgers elkaar op een positieve wijze leren kennen en beter begrijpen. Een deel van het gezelschap maakte een korte of lange wandeling, met onder meer een bezoek aan de boerderij van Agnes de Boer uit Leens. Mede dankzij de goede verzorging door Ron Claassen en Siegrid Hekma van Waddenfun was het een voortreffelijke middag. Op naar het volgende jubileum. 

IMG 20200408 WA0007Het jaar 2024 willen we als Wierde & Dijk markeren met de bijzondere momenten die u door de lens ziet. We bestaan dit jaar 25 jaar en nodigen u uit om mee te doen met de fotowedstrijd; “Wat raakt je in het Landschap van Noord-Groningen?’ Het landschap van Noord-Groningen gaat ons aan het hart. We koesteren het en missen het als we ver van huis zijn. Maar wat maakt Noord-Groningen zo bijzonder? Is het de leegte, zijn het de uitgestrekte akkers? Of zit het in kleinere dingen, zoals een boerenzwaluw, de kenmerkende rode baksteen of de beuk op het erf? Met deze wedstrijd zetten we het landschap in de schijnwerpers en zijn benieuwd naar dingen die u, misschien juist nu, ontdekt! Dingen die er altijd al waren, maar die opeens toch bijzonder lijken! We hopen dat u ons met uw foto meevoert. Hier vindt u de spelregels voor een correcte inzending. Het algemene mailadres; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kunt u gebruiken voor uw inzending en/of eventuele vragen.

excursie Marijke Boerakker juli 2019

Op 13 juli organiseert Wierde & Dijk een extra excursie naar kwekerij Ninabel. De excursie van 28 juni zit namelijk helemaal vol. Ook op deze excursie is er veel te leren en te zien op het erf van Marijke Akerboom. U kunt zich voor 13 juli nog aanmelden via het mailadres van Wierde & Dijk; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Het kan ook zijn dat u zich al heeft aangemeld voor de excursie van 28 juni, maar u wilt switchen van datum (van 28 juni naar 13 juli). Dat kan! Stuur een mail met u naam naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

excursie Marijke Boerakker juli 2019

Dat Marijke Akerboom houdt van insectenrijke planten, weten we dankzij haar boeiende lezing vorig jaar voor Mooi Heem. Haar boodschap was helder: wie een natuurlijke tuin wil, zet insectenrijke planten op het erf. Op vrijdag 28 juni organiseert Mooi Heem, het ervenproject van Wierde & Dijk, ’s avonds een bezoek aan haar natuurparadijs in Boerakker. Ze geeft er een lezing met aansluitend een rondleiding. Haar erf is een showroom en bewijst hoe mooi en inspirerend een natuurvriendelijke tuin kan zijn. Het zoemt er van de wilde bijen, zweefvliegen en vlinders. “Mijn tuin staat boordevol drachtplanten. De meeste zijn inheemse planten, maar er zijn ook niet-inheemse planten die stuifmeel en nectar leveren aan insecten”, vertelt Marijke. Een deel van haar planten verkoopt ze via haar kwekerij Ninabel. De activiteit is voor leden van Wierde & Dijk en voor deelnemers aan de workshop Mooi Heem. Deelname is gratis. Geef je snel op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. want vol = vol. Wie zich opgeeft, ontvangt een mail met het adres en de tijden.

Kwekerij

Op vrijdag 24 mei organiseert Mooi Heem, het ervenproject van Wierde & Dijk, ’s avonds een bezoek aan kwekerij de Baggelhof in Nietap. Daar kweekt Lubbert Dijk oude fruitrassen volgens biologische richtlijnen. Bij menig deelnemer van de workshop Mooi Heem staan inmiddels fruitbomen van Lubbert op het erf. Lubberts kwekerij is een schatkamer van oude fruitrassen. Honderdvijftig tot tweehonderd rassen staan er. “Wat uit de buurt komt, is altijd goed”, luidt zijn uitgangspunt. Tijdens het bezoek vertelt Lubbert over de keuze voor noordelijke fruitrassen. Landschappelijke inpassing vindt hij belangrijk Rondom de kwekerij groeien meidoornheggen en andere inheemse beplanting, waar vogels dekking en voedsel vinden. Opgeven is nodig en kan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met de vermelding ‘Baggelhof’. Wie zich opgeeft, ontvangt een mail met het adres en de tijden. De activiteit is voor leden van Wierde & Dijk en voor deelnemers aan de workshop Mooi Heem.

Maria Bolt

Vrijdag 9 februari en zaterdag 10 februari vond weer een drukke uitgiftedag plaats van Mooi Heem. Deelnemers aan de workshop reden af en aan op het erf van de Eikemaheert in Loppersum om nieuwe erfbeplanting op te halen. Zo’n 130 bomen en 1.600 struiken gingen het weekeinde de grond in op bijna dertig groene erven. Afgelopen jaar zijn in totaal bijna 400 bomen en 7.000 struiken opgehaald! Maria Bolt haalde als 100ste deelnemer van de workshop Mooi Heem haar nieuwe erfbeplanting op. Ze plant de struiken en bomen op haar landelijke erf in Onderdendam aan het Winsumerdiep. Ze is blij met de aanwinst. “De perenbomen komen in onze boomgaard, de meeste struiken op een strook langs het erf. Door de workshop ben ik anders naar ons erf gaan kijken. Een erf hoeft niet strak en netjes. Ik wil nu een natuurlijk erf, voor vogels, wilde bijen en vlinders.”

De winterwandeling trok 17 februari 2024 meer dan honderd belangstellenden. Marjoleine de Vos, schrijver en dichter, nam het gezelschap mee rond het dorp Eenum. Als liefhebber van het Groninger landschap hield ze een pleidooi voor het leren lezen van het landschap. Wie het landschap beter begrijpt, gaat het volgens haar meer waarderen.

Winterwandeling Wierde Dijk bij kerk Eenum

Het Hogeland barst van de groene initiatieven. We willen:

  • beginnende groene initiatieven ondersteunen, bijvoorbeeld met advies en attenderen op subsidiemogelijkheden
  • vrijwillige inzet bevorderen, bijvoorbeeld het werken in het groen
  • in gesprek zijn met de gemeente, onder meer over het groenbeleid
  • leren van elkaar, onder meer door het op een website tonen van groene activiteiten
  • kennis vergroten, bijvoorbeeld met een cursus over herstel van biodiversiteit.

Iedereen kan helpen om Het Hogeland te vergroenen. De gemeente met bloemrijke wegbermen en plantsoenen, het waterschap met natuurvriendelijke oevers, agrariërs met natuurmaatregelen en inwoners met natuurvriendelijke tuinen. Zo maken we met elkaar Het Hogeland nóg mooier en aantrekkelijker voor flora en fauna. Het Groenplatform bundelt en helpt groene initiatieven. Het Hogeland barst van de groene initiatieven.

We zoeken inwoners die zich betrokken voelen bij groene activiteiten in de gemeente en het herstel van biodiversiteit. Wees welkom!

Neem contact op met onze secretaris Amy Dekker, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 06-48280134.

Omdat we geregeld contact met de gemeente onderhouden, kunnen we groene ideeën inbrengen. Geef ideeën door aan voorzitter Jan Wevers, mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 06-36220668.

 

Bedum krijgt dankzij het Landschapscompensatieprogramma 380 KV een bijenidylle aan Ter Laan, een vroeg-middeleeuwse dijk ten noorden van de stad Groningenen, aan de Wolddijk. Het is het eerste project in gemeente Het Hogeland dat vanuit het landschapscompensatieprogramma tot stand komt. Het is de bedoeling dat er een bloemrijke plek ontstaat die aantrekkelijk is voor bijen, vlinders, andere insecten, vogels en misschien vleermuizen.  Hoveniersbedrijf Tempel uit Middelstum heeft de eerste werkzaamheden verricht, zoals het opschonen van het terrein, snoeiwerk en het rooien van zieke bomen. In het najaar worden nieuwe struiken en bomen geplant.

Vlinders en bijen
Wierde en van Dijk gaat het gras op de locatie drie keer per jaar maaien en voert het maaisel daarna af. Door het maaisel weg te halen verschraalt de grond en krijgt het de voeding die het nodig heeft. Zo ontstaan er nieuwe kruiden. Samen met het overstaande riet ontstaat er dan schuil- en broedplaatsen voor kleine zangvogels, een foerageerplek voor zaad- en insectenetende vogels. Wierde en Dijk plaatst op de locatie een picknickbank en een informatiebord. Zo hebben fietsers en wandelaars een mooie uitvalsbasis tijdens hun tocht en kunnen inwoners en bezoekers van het Hogeland er rusten en genieten van de omgeving.

Landschapscompensatieprogramma 380KV
Het Algemeen Plaatselijke Belang Bedum is de initiatiefnemer van dit project. Het merendeel van het budget wordt gefinancierd vanuit het landschapscompensatieprogramma 380KV. Dit programma is opgezet door provincie Groningen om de landschappelijke impact van de hoogspanningspalen te compenseren. De overige bijdragen komen van de NAM, Enexis, De Olle Bongerd, Wierde en Dijk en het Algemeen Plaatselijk Belang Bedum. De Gemeente Het Hogeland verzorgde de aanvraag en het projectplan voor de idylle. 'Bedum bij-vriendelijk', ressorterend onder Wierde en Dijk, verzorgt in de toekomst het onderhoud van de locatie.