Het waterschap, provincies en agrarische natuurverenigingen hebben tussen voorjaar  2011 en voorjaar 2014 een pilotproject uitgevoerd om ervaringen op te doen met groenblauwe diensten.  Groenblauwe diensten zijn activiteiten (inrichting, beheer en onderhoud) van maatschappelijk belang die agrariĆ«rs op vrijwillige basis met de waterbeheerders voor een bepaalde tijd uitvoeren. Dit wordt door middel van contracten geregeld. Doel is waterkwaliteit te verbeteren en de waterkwantiteit te reguleren. Het project is opgedeeld in een vijftal diensten: aanleg van natuurvriendelijke oevers (NVO), aanleg van bufferstroken, beheer van waterbeheer en bodem, riet in sloten, aanleg van stuwtjes. Hier zijn fotoverslagen (Zomerman, Van der Spek) te zien van bezoeken aan natuurlijkvriendelijke oevers in juni 2015.