Tinallinger groen
Het onderhoud van een schapenweide behoort tot de werkzaamheden van de Tinallinger groen-groep

Een van de doelstellingen van het Groenplatform is om te leren van elkaar, onder meer door het op een website tonen van groene initiatieven. 
In het bijvoegde pdf-bestand vind je een gerubriceerde omschrijving aan van de tot nu toe bij ons bekende initiatieven. Het betreft het onderhoud van graven in Ulrum, fruitboomgaarden in Winsum, het 'groen ommetje' in Zuidwolde. het onderhoud van alle groen in en rond Tinallinge, de bloemenweide in Ulrum, bijen-idylle Bedumerbos in Bedum en drie groenprojecten in Vierhuizen.