Het Groenplatform is een initiatief binnen Wierde & Dijk dat beoogt kennis uit te wisselen tussen de diverse groepen en instanties die binnen het werkgebied van de vereniging bezig zijn op het gebied van biodiversiteit. Het gaat om groene initiatieven als ecologisch beheer van bermen, gazons en oevers, vergroening van dorpskernen of dorpsommetjes, activiteiten rond boomgaarden of begraafplaatsen, natuurspeelplaatsen en aanleg van bij-vriendelijke percelen.

Mevrouw Louise Vet, hoogleraar ecologie
In dit kader wordt op 15 april a.s. in Winsum een symposium gehouden onder de titel “Mooi Hogeland!? – samen werken aan herstel van biodiversiteit”. Als hoofdspreker komt Louise Vet, hoogleraar ecologie en voorzitter van het (landelijke) Deltaplan biodiversiteitsherstel.

Naast voordrachten zijn er een forum-discussie en een infomarkt en worden er workshops gehouden. Het symposium wordt georganiseerd door Wierde & Dijk, gemeente Het Hogeland en het Groenplatform. De dag wordt gehouden in het Terra college, Hamrik 2A in Winsum.
Binnenkort hoort u er meer van.