Op  vrijdag 26 november organiseert Wierde & Dijk voor de leden van de vereniging een informatiebijeenkomst over het project ‘Landschapsherstel groene erven’, dat beoogt de biodiversiteit op Noord-Groningse erven te vergroten. De bijeenkomst wordt gehouden in Café Hoornstertil in Wehe-den-Hoorn en begint 20 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de secretaris This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of per telefoon 06-13504278. Belangstellenden krijgen persoonlijk bericht of de avond, gelet op de corona-maatregelen, wel of niet doorgaat.

Groene erven van boeren en particulieren vormen natuuroases in het weidse Noord-Groningse buitengebied. Ze verfraaien het landschap, zorgen voor een gezonde leefomgeving voor vogels, wilde bijen, vlinders en andere dieren. Kleine natuurmaatregelen, zoals een nestkast of streekeigen beplanting, brengen een erf al tot leven. Binnen het project staan lezingen, excursies langs natuurerven, workshops, brochures, artikelen en andere activiteiten op het programma.  

Verspreid over Noord-Groningen worden de komende jaren tien workshops gegeven, waar 150 deelnemers aan mee kunnen doen. Dat zijn erfeigenaren in het buitengebied, zowel boeren als particulieren, leden en niet-leden van Wierde & Dijk. Deelnemers krijgen theorie- en praktijkles over streekeigen beplanting en andere natuurmaatregelen. Er is subsidie voor streekeigen beplanting, zoals bloeiende en bes-dragende struiken en bijen- en vlinderplanten. Na de workshop krijgen de deelnemers een persoonlijk tuinadvies van een ervaren erfontwerper en wordt in overleg de beplanting besteld die vanuit het project mogelijk is.  

Om de waarde van de natuur op erven in beeld te brengen, gaat Wierde & Dijk inventariseren welke dieren en planten er leven. Vogels, vleermuizen, amfibieën, vlinders, libellen, wilde planten: op meerdere erven van leden van Wierde & Dijk brengen natuurkenners de soorten in kaart. De eerste rapportage, uitgevoerd in eigen beheer, over de flora op acht boerenerven laat maar liefst 174 soorten zien, waaronder diverse soorten stinsenplanten. Daarnaast zijn inventarisatie uitgevoerd naar erfvogels en wilde bijen. De eerste resultaten van de erfvogelinventarisatie lijken goed. Sommige boerenerven blijken bijenparadijzen. Vrijwilligers en leden van Wierde & Dijk helpen bij de inventarisaties in het project. 

Het project ‘Landschapsherstel groene erven’ is financieel mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de provincie Groningen, Toukomst van Nationaal Programma Groningen en gemeente Eemsdelta; er is subsidie bij de gemeente Het Hogeland aangevraagd. Een deel van de kosten voor beplantingsmateriaal komt voor rekening van de deelnemers.