We zijn ontdaan door het overlijden van Henk Rozeboom, echtgenoot van ons oud-bestuurslid Attie Bos. We herinneren ons Henk als een innemende, nuchtere en vrolijke man. We hadden de stellige indruk dat hij het bestuurswerk van Attie met een goede portie relativeringsvermogen bezag. We wensen haar en hun kinderen sterkte met hun verlies.
Bestuur Wierde en Dijk