Wierde& Dijk heeft samen met Stieneke van der Wal (Noordererf) het project (boeren)erven opgezet. Dit paste uitstekend in de doelstelling van Toukomst, waar we een inzending voor hebben gedaan. Inmiddels is deze inzending een toekenning geworden! Zie hiervoor https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/

Het project wil eigenaren van (boeren)erven in Noord-Groningen stimuleren om de biodiversiteit op het erf te vergroten en te werken aan een aantrekkelijker landschap.

Het is de bedoeling dat elke bewoner in het buitengebied van Noord-Groningen met een boerenerf mee kan doen aan het project dat berstaat uit een workshop, advies over het (her)inrichten van het eigen erf en mogelijke subsidie op  de erfbeplanting. Stieneke van der Wal die het projectplan samen met Wierde Dijk ontwikkelde: vertelt: "We willen laten zien wat er op hun eigen erf mogelijk is en wat ze zelf kunnen doen om de natuur weer te laten bloeien. Tijdens onze workshops geven we informatie over natuur, beplanting en onderhoud. Dat kan heel praktisch zijn met bijvoorbeeld tips over hoe je het beste een boom plant. Aansluitend krijgen de deelnemers tuinadvies op maat en helpen we om van hun erf weer een groene plek te maken. De aanschaf van de bomen en planten wordt deels gefinancierd vanuit het project en deels door eigenaren zelf. Door een groot deel van ons budget te besteden aan de uitvoering, wordt er ook daadwerkelijk veel aangeplant, dus de resultaten zijn gelijk zichtbaar". Zodra de financiering helemaal rond is ontvangen de leden van W&D bericht over de start van het programma en de wijze van inschrijven.