Ons bereikte het bericht dat op 2 maart 2021 Trudy van Wijk is overleden.

Vele jaren heeft Trudy zich sterk gemaakt voor behoud van natuur en landschap. Dit heeft zij onder meer gedaan voor onze Agrarische Natuur- en landschapsvereniging Wierde & Dijk. Mede dankzij haar zijn waardevolle projecten tot stand gekomen, die er nog steeds toe doen. Wij zullen haar optimisme, kennis, betrokkenheid en daadkracht missen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar ouders en familie. Wij wensen hen de kracht toe om dit verlies te dragen.

Medewerkers, oud-bestuursleden en bestuur van Wierde & Dijk

Roodborst

Roodborst bij de polderboerderij Nieuw Watwerd in de Usquerder Noordpolder