Donderdag 20 augustus waren leden van W&D te gast bij de familie Onderwater te Schouwerzijl en bij Sieger Wiersma in Usquert (boerderij Zuidpool) om kennis te maken met de door hen aangelegde vlindertuinen. De twee tuinen zijn ingezaaid met mengsels van planten die aantrekkelijk zijn voor verdwijnende vogelsoorten en inheemse insecten, speciaal boerenlandvlinders. Foto's in fotogalerij

In Schouwerzijl kregen we uitgebreide informatie van Jojanneke Bijkerk en Jasper Helmantel van de Cruydt-Hoeck over het nut van inheemse planten, de invloed daarvan op vogels en insecten en de oorzaken van de achteruitgang. Aan de hand van de tuin van de familie Onderwater werd geïllustreerd hoe je ook in voedzame kleigrond een aantrekkelijke wilde plantentuin kunt scheppen. Belangrijke regels voor het beheer zijn weinig en gevarieerd maaien, maar vooral afvoeren van maaisel. In het begin werd het maaisel door de familie Onderwater afgevoerd naar de afvalverwerking in Usquert, maar nu wordt het opgeslagen op een compost bult op eigen terrein, die op zich weer een aantrekkelijk element vormt voor allerlei dieren. Het was al aan het schemeren toen we voor het tweede deel van de excursie in Usquert aankwamen bij de legendarische boerderij Zuidpool. Sieger heeft een flinke lap grond ingericht met wilde planten speciaal gericht op het aantrekken van vlinders. In zijn tuin wordt nauwelijks gemaaid, wat tot een totaal andere biotoop dan in Schouwerzijl leidt. Er komen veel verschillende vlinders op af. Sieger liet zien hoe hij vlindertellingen doet van vooral nachtvlinders met behulp van vlindervallen. De avond werd afgesloten met een hapje en drankje. Op het erf en in de imposante grote schuur was voldoende ruimte om - op gepaste afstand - met elkaar na te praten en te genieten van de  heerlijke zomeravond.
Leo Leunissen