Kerkhoven en begraafplaatsen zijn in (noord) Groningen vaak kleine natuuroases die bruisen van het leven. De rust, de aanwezigheid van oud monumentaal groen en stenige milieus zorgen ervoor dat deze terreinen vaak grote rijkdom aan flora en fauna herbergen.

Tijdens de ALV van 3 maart  hield Albert-Erik de Winter een lezing over natuur en cultuur op kerkterreinen. Met name stond hij stil bij de cultuurhistorische betekenis van deze terreinen. Dodenakkers zijn veelal de stenen archieven van een stad of dorp. Aan de hand van bouwstijl van de grafmonumenten en grafteksten en -symboliek op graven kan vaak veel informatie worden ingewonnen over de (streek)historie.
Daarnaast bevinden veel kerkhoven en begraafplaatsen zich op markante locaties in het landschap. In de lezing is een aantal van deze bijzondere terreinen besproken waaronder de kerkhoven van het Groningse Marsum en Menkeweer maar ook de paardenbegraafplaats van het Koninklijk huis op Paleispark Kroondomein het Loo bij Apeldoorn. Foto's.