Tijdens de ALV van 3 maart zijn de leden bijgepraat over het gevoerde beleid van het bestuur en is gesproken over de kansen en mogelijkheden die Wierde & Dijk ziet voor de komende jaren wat betreft gezond bodembeheer, natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit en het agrarisch landschappelijk bouwen.
Wegens beëindiging van de statutair vastgestelde termijnen is afscheid genomen van de bestuursleden Koos Koop en Attie Bos. Beide bestuurders zijn de afgelopen jaren van grote betekenis geweest voor Wierde en Dijk. Voorzitter Geert Bos bedankte beiden voor hun inzet, Koos met name op het vlak van natuurinclusieve landbouw en Atie voor het agrarisch landschappelijk bouwen.
Toegetreden tot het bestuur zijn Marjan van Dongen uit Schouwerzijl en Aniëla Sirks uit Middelstum.