Op donderdag 5 juli is het eindrapport ’Vogelgraan' uitgereikt aan gedeputeerde Staghouwer. Het rapport belicht het onderzoek ‘Akkervogelvriendelijk bouwplan met zomergraan en stoppel’ dat in de afgelopen jaren is uitgevoerd op 9 akkerbouwbedrijven in de provincie Groningen. Dit op initiatief van Wierde & Dijk en ANOG. Vogelgraan is een extensieve zomergraan teelt waarbij de stoppel in de winter blijft liggen. Dit heeft een positief effect op akkervogels in zomer én de winterperiode. De resultaten worden vertaald naar een nieuw beheerpakket.