foto Jan Enne Haack

Een van de projecten waarmee Wierde & Dijk zich de afgelopen jaren op de kaart heeft gezet is het project 'Kaantjes en Raandjes' . Resultaat hiervan is dat er veel meer overjarig riet blijft staan in de sloten. Een van de vogels die hier volop van profiteert is de blauwborst.

Blauwborstjes weten vooral de combinatie van droogvallende rietsloten en akkers te waarderen. Als dan ook nog hier en daar een boompje of struikje staat heb je grote kans hem te horen zingen. Het is een vrolijke zanger, die vooral in de ochtend en de avond van zich laat horen - luister .En nu dingt hij mee naar de titel 'Soort van Groningen'.

De Provincie heeft een verkiezing uitgeschreven en daarvoor 10 dier- en plantensoorten genomineerd. Hieraan gekoppeld is lesmateriaal ontwikkeld voor de basisscholen. Een leuk project waar Wierde & Dijk medewerking aan verleent: