Met de auteur van het boekje ‘Groninger kleibossen, groene parels in het agrarisch cultuurlandschap’ Albert-Erik de Winter en Annet de Jong van Staatsbosbeheer hebben we op de avond van 12 mei door het Middelstumerbos gewandeld.
Na koffie/thee te hebben gedronken op de parkeerplaats van Ewsum gingen wij op stap.In het kleibos wees Annet ons op de gevolgen van de sinds 2010 in de provincie Groningen waargenomen ziekte bij essen. Deze essentaksterfte, ook wel essensterfte genoemd, is een boomziekte die vooral in buitengebieden en bossen voorkomt.Zij vertelde dat er op dit moment nog geen oplossing is gevonden om de ziekte te bestrijden.
Albert-Erik liet ons kenmerkende planten en dieren voor dit type bos zien.
Er was zoveel te zien en te vertellen dat we ons plan om het hele ommetje van Middelstum naar Toornwerd te lopen maar voor de helft hebben kunnen uitvoeren.