Na de goed bezochte Architectenmarkt op 9 april 2016 te Hornhuizen hebben we opgeroepen tot deelname aan het ALB pilotproject. Dit heeft geresulteerd in wel 22 serieuze reacties.  In de zomer hebben we intakegesprekken gevoerd en er bleken allerlei goede & creatieve plannen te zijn voor (her)bouw van schuren in samenwerking met architecten.

Uiteindelijk zijn er 15 subsidieaanvragen bij de Provincie Groningen ingediend. De belangstelling kwam vanuit het hele werkgebied van Wierde & Dijk, met de nadruk op de Gemeente De Marne. De meeste agrariƫrs zijn akkerbouwers (80 %) maar er waren ook (20 %) veetelers bij. Dit najaar zal de adviescommissie de aanvragen beoordelen en dit terugkoppelen. Er is slechts subsidie voor 5 projecten. Wegens de overweldigende belangstelling zal de werkgroep ALB zich inzetten om een nieuwe subsidiestroom aan te boren.