Zaterdag 9 april was er veel belangstelling voor de Architectenmarkt in Hornhuizen, we konden ongeveer 70 belangstellenden verwelkomen. Negen architecten werkten mee:Pieter Brink (B&O-architecten), Tonnis Bouman, Harry Hehrenhard (Rombou), Rob Hendriks (DAAD), Dirk Hogenesch  (Holstein architecten),Haiko Meijer (Onix), Arie Nienhuis, Annet Ritsema (Bureau Ritsema, architecten & Stedenbouw) en Rene Wubs.Zie ook  impressie op Nieuwe Oogst.TV.

De bijeenkomst was de kickoff van het pilotproject Agrarisch Landschappelijk Bouwen. Wierde & Dijk heeft hiervoor een provinciale subsidie gekregen. Het algemene doel hiervan is boeren met bouwplannen te stimuleren een architect in te schakelen als ze een nieuwe schuur of stal willen bouwen. Daarnaast kunnen vijf boeren een tegemoetkoming krijgen in de kosten van een architect en een tegemoetkoming in de meerkosten. Blijkt de belangstelling veel groter te zijn, dan zoeken we de komende jaren financiers om een ruimere Stimuleringsfonds ALB na 2017 in het leven te roepen.

Informatie: Attie Bos (0595 572107) of  mail naar mooieschuren(at)gmail.com.