De excursie op deze prachtige najaarsdag van 10 oktober 2015 ging van start op boerderij Lutjebosch in Usquert en begon met een wandeling over kavelpaden naar de Middendijk. Daarna werd een bezoek gebracht aan de boerderij met omliggend erf. Foto's.

Aan de noordzijde van de Middendijk liggen diverse akkervogelpercelen, zowel wintervoedselveldjes als percelen die speciaal zijn ingericht voor broedende akkervogels. Joke Hellenberg lichtte toe waarom deze percelen juist daar gelegen zijn: de percelen zijn klein en de grond is er, zo helemaal aan de zuidkant van de aangeslibde polder, bovendien erg zwaar. Redenen waarom deze percelen landbouwkundig minder interessant zijn. Tijdens de wandeling waren er diverse sloten te zien waar het riet overwintert en kwam het grote belang van deze overwinterende rietkragen voor natuur en landschap aan de orde.
De grote groep deelnemers kreeg daarna een goed beeld van de ontwikkeling van het boerenbedrijf op het Hogeland in de loop der eeuwen. Eigenaar Geert Bos gaf hierop een toelichting en liet ter onderbouwing hiervan oude foto’s en tekeningen èn foto’s van recente bedrijvigheid zien. Hij gebruikte hiervoor onder meer enkele van de vele tekeningen die zijn tante van het bedrijf heeft gemaakt halverwege de vorige eeuw en die zijn gepubliceerd in een mooi boekje. Daarna kon een ieder een rondgang over het erf en door de tuin, schuren en nieuwe bewaarloods maken. Ook waren er voor de liefhebbers producten van eigen oogst te koop. Voor foto’s zie fotogalerij.