Streekbewoners, burgers en boeren, kunnen lid worden van Wierde & Dijk. Het lidmaatschap kost 25 euro per kalenderjaar. 
Tenminste een maal per jaar ontvangen leden en donateurs een gedrukte nieuwsbrief. Zij worden uitgenodigd voor bijeenkomsten en activiteiten.
Aanmelden voor het lidmaatschap kan door een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. te sturen met daarin uw adresgegevens. Opzegging van het lidmaatschap kan met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Dat wil zeggen vóór 1 december voorafgaand aan het eerstvolgende kalenderjaar.