Het Louis Bolk Instituut heeft als uitvloeisel van het FAB-randen project een nieuwe brochure uitgegeven 'Aanleg en beheer van akkerranden: onkruid de baas blijven' (pdf-bestand). De kennis die is opgedaan is op een toegankelijke manier verwerkt in deze brochure en kan anderen inspireren om akkerranden te integreren in de bedrijfsvoering.

De brochure geeft praktische tips over de aanleg en het beheer van akkerranden. De ervaring van enkele Wierde & Dijk leden bij hun deelname aan het FAB-randen project is tevens verwerkt in de brochure.
Meer informatie over de brochure en de opstellers is te verkrijgen op de site van het Insitituut.