Wierde & Dijk heeft een serie van 25 informatieborden in het landelijk gebied van Noord-Groningen geplaatst om inwoners en gasten van te informeren over agrarisch natuurbeheer. Er zijn borden over akkervogelbeheer, weidevogelbeheer, rietsloten, agrarisch landschappelijk bouwen en bloemdijken. Ook is er een algemeen informatiebord over agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

In september 2008 heeft Commissaris van de Koning Max van den Berg het eerste bord onthuld bij Peertil. Dit bord over weidevogelbescherming staat bij dit oude bruggetje ten zuiden van Stedum.  De informatieborden van Wierde & Dijk staan op strategische plaatsen langs fietsroutes of bij percelen voor akkervogelbeheer. Voor het maken van deze borden heeft Wierde & Dijk subsidie gekregen van de gemeenten Zuidhorn en De Marne en het Loket leve(n)de dorpen.