werktuigenschuur

Binnen de agrarische sector worden veel nieuwe schuren gebouwd die er anders uitzien dan hun traditioneel gebouwde voorgangers. Wierde & Dijk vindt het van belang dat nieuwe schuren passen in het landschap en daar waar mogelijk aansluiten bij de bestaande historische gebouwen. Daarom is in 2002 gestart met het project ‘Agrarisch Landschappelijk Bouwen’ (ALB). Er zijn in dit project vier karakteristieke schuren gerealiseerd en er is een rijk geïllustreerd praktijkboek uitgegeven. In 2013 heeft Wierde & Dijk het ALB-project nieuw leven ingeblazen. In dat kader zijn inmiddels diverse activiteiten georganiseerd.

Activiteiten en plannen
Er is in april 2015 een thema-avond georganiseerd voor boeren met bouwplannen. Vier architecten waren uitgenodigd om met de boeren in discussie te gaan. Lees het volledige verslag van deze avond in PDF.
Begin juni 2015 is een middag Boeren voor Boeren  georganiseerd. Op deze middag gingen boeren met bouwplannen in een kleine groep in gesprek met collega-boeren die al hebben gebouwd of bezig zijn dat te doen. Zaken als kleurkeuze, ondergrond of vergunningen kwamen bijvoorbeeld aan de orde. Met behulp van maquettes en tekeningen werd één en ander verduidelijkt. Dit bleek voor beide groepen boeren een geslaagde manier van informatie uitwisselen over ‘alternatief bouwen’ te zijn.
De ALB-werkgroep is bezig een netwerk op te bouwen om inzicht te krijgen in organisaties die zich ook met dit onderwerp bezig houden. Hierdoor maken toekomstige subsidie-aanvragen meer kans.
Er is een idee om een architectenmarkt te organiseren. Waarschijnlijk zal die in oktober 2015 plaatsvinden.  Boeren kunnen daar vrijblijvend een eerste kennismaking met verschillende architecten hebben, waarna ze zelf kunnen kiezen met wie ze een eventueel vervolggesprek  willen hebben.
Ook zijn er plannen voor thema-avonden over fiscale zaken die spelen bij nieuw- of verbouw en restauratie en over de vele verschillende mogelijkheden die er zijn voor de bekledingsmaterialen van gebouwen.
Heeft u interesse in deze activiteiten, volg dan de informatie op de site of geef uw e-mail adres door aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan krijgt u persoonlijk bericht.

vorm kleur insp

Uitdaging
Nieuwgebouwde schuren en veestallen passen soms minder goed in het landschap. De schuren zijn vaak kolossaal en de kleur van de muren en daken is niet passend in het landschap en bij de bestaande bedrijfsgebouwen. Vorm, karakter, kleur, gebruik en bebouwing van het landschap zijn cultureel en historisch bepaald. De uitdaging is om deze streekeigen identiteit als extra dimensie in het gehele ontwerp- en bouwproces mee te laten spelen. Schuren in Noord-Groningen werden traditioneel met riet bedekt, met boven de goot enkele rijen dakpannen. De baksteen van de gevels zijn van rode Groninger steen. De houten goten en kozijnen zijn wit. De deuren groen en de uilenborden werden wit en groen geschilderd. De kleurstelling harmonieert met de erfbeplanting rond de boerderijen.
In 2004 zijn in het project 'Agrarisch Landschappelijk Bouwen' voorstellen gedaan die uitgaan van een vormgeving die aansluit bij de landschappelijke kwaliteit van het Groninger landschap.

Praktijkboek
In het kader van het project is in 2004 een boekwerk verschenen over Agrarisch Landschappelijk Bouwen. De volledige titel ervan luidt: 'Agrarisch Landschappelijk Bouwen in het 'Wierde & Dijk' landschap - Bouwen met het landschap als uitgangspunt'. Het bevat een overzicht van ontstaan en betekenis van landschappen in Groningen, de ontwerpstrategie en de ontwerpen van zeven verschillende typen bouwwerken. Aan de hand van veel foto's en tekeningen wordt uiteengezet hoe in de moderne tijd aansluiting kan worden gezocht bij het beeld van de traditionele schuren. Het boek is een rijk geïllustreerd ‘praktijkboek’. Het boekwerk is verkrijgbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Herstart project in 2013
Recente ontwikkelingen in de landbouw vragen om nieuwe en creatieve oplossingen voor de landschappelijke inpassing van de (ver)bouw en restauratie van boerenschuren. Daarom is in 2013 de nieuwe ALB-werkgroep van start gegaan. Hierin is gekeken naar de problemen waar boeren tegenaan lopen bij de nieuw- en verbouw van hun gebouwen. Daarbij is geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag waarom toch steeds weer voor een standaardmodel wordt gekozen. Het onderwerp is extra actueel nu er sprake is van de verplichte asbestverwijdering, het plaatsen van zonnepanelen, het loslaten van het melkquotum en de aardbevingsschade aan boerderijen.
Inmiddels is een vijftiental boeren geïnterviewd die al een nieuwe schuur hebben gebouwd of bezig zijn of plannen hebben. Met hun ervaring en informatie inventariseert Wierde & Dijk of er een alternatieve bouwmogelijkheid is en welke hulp daarbij wordt gewenst.
Eén conclusie is dat er grote behoefte is aan een laagdrempelig en praktijk/uitvoeringsgericht informatiecentrum waar men met vragen terecht kan en waar men geholpen wordt met ondersteuning en de verdere procedure bij landschappelijk inpasbaar bouwen. Een virtueel informatieloket zou hiervoor een goed -en haalbaar- middel kunnen zijn; dit is een website met vele voorbeelden en links.

Informatie
Boeren met bouwplannen die meer informatie willen over dit project kunnen contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep, bestuurslid Attie Bos, (0595-572107).