Crangeweer, gelegen net ten zuidwesten van Stedum, is een bijzonder weidevogelgebied. Het is een klein gebied waar gesubsidieerd weidevogelbescherming kan plaatsvinden. Wierde & Dijk is hier gebiedscoördinator in het kader van de SNL-subsidieregeling en Sieger Wiersma verzorgt de praktische uitwerking van het benodigde beheer in Crangeweer. Lees hier een verslag van zijn spannende veldwerk in het voorjaar van 2015.