Wierde & Dijk is gebiedscoördinator voor het Collectieve Weidevogelgebied ‘Crangeweer’, gelegen ten zuidwesten van Stedum. Ieder voorjaar strijkt hier een groot aantal weidevogels neer op dit circa 125 hectare grote gebied. Soorten als kievit, scholekster, grutto en tureluur nestelen en broeden er en brengen er hun jongen groot.

Het voorjaar is de tijd dat het vee de weide in gaat en dat er op het land allerlei werkzaamheden plaatsvinden als slepen, maaien, ploegen, inzaaien. Om te zorgen dat zoveel mogelijk eieren uitkomen en kuikens kunnen uitvliegen zijn veel boeren en vrijwilligers bezig met weidevogelbescherming: nesten worden gezocht en gemarkeerd. Bij de landbewerking ziet de boer hierdoor het nest en kan hij dit ontzien. Bij loslopend vee wordt een ijzeren nestbeschermer over het nest geplaatst, zodat het vee het nest niet kan vertrappen. Voor deze werkzaamheden zijn vrijwilligers nodig.

Gerelateerd aan de oppervlakte weidevogelgebied is het aantal vrijwilligers dat zich inzet om nesten en kuikens te beschermen gering. Het weidevogelgebied groeit, maar het aantal vrijwilligers is klein. Te klein om het hele gebied structureel af te kunnen zoeken. Nieuwe vrijwilligers zijn daarom erg welkom. Het zoeken gebeurt in de regel zelfstandig, maar je kunt vrijblijvend een keer meelopen om een en ander te leren en te oefenen. Bij werkzaamheden als maaien is vaak snelle actie nodig. Het is daarom erg handig als vrijwilligers in de buurt van Crangeweer wonen.