In juli 2015 was er een bijzonder geluid te horen in de polders van Noord-Groningen:  de roep van de kwartelkoning. Op zeker acht locaties klonk het kenmerkende geluid. De kwartelkoning is een  zeldzame akkervogel  en is de afgelopen jaren nooit in zulke hoge aantallen  in Noord-Groningen waargenomen. Bijna allemaal  zitten ze in percelen die speciaal voor akkervogels zijn ingericht.

Schuw
Een kwartelkoning is extreem schuw. Hij zal zich niet laten zien maar ’s nachts kunnen ze flink van zich laten horen. Dit lijkt op het geluid van een krekel, een raspend “crex crex”, maar dan veel harder. Met hun geroep verraden ze waar hun nest is. Doordat  kwartelkoningen op de grond broeden zijn ze  zeer kwetsbaar, want roofdieren roven eieren en legsels kunnen worden uitgemaaid. Vrijwilligers fietsen daarom ’s nachts door het gebied en traceren zo de broedgevallen. In overleg met de boeren worden deze locaties beschermd. Ook Wierde & Dijk was hier in juli intensief bij betrokken.
In geheel Nederland zijn dit jaar ruim 80 broedparen geteld. De kwartelkoning komt veel voor in de uitgestrekte graanvelden van Oost-Groningen en in graslanden in het rivierengebied.  Noord-Groningen was nooit een bolwerk, maar de laatste jaren worden hier steeds meer kwartelkoningen waargenomen. In 2012 was dat voor het eerst na jaren. Er werden in dat jaar meerdere roepende mannetjes gehoord, vooral in akkervogelpercelen. Dit jaar is het weer flink raak:  op zeker acht locaties zaten roepende kwartelkoningen. Tien procent van de Nederlandse populatie zit dit jaar in Noord-Groningen.
Opvallend is dat de kwartelkoningen vooral zitten in percelen die speciaal voor akkervogels zijn ingericht. Deze percelen zijn ingezaaid met een mengsel van grassen, granen en kruiden en blijven meerdere jaren liggen. Akkervogels broeden hier en brengen er hun kuikens groot.  In Noord-Groningen ligt zo’n 200 hectare van deze  randen en percelen. Dat de kwartelkoning juist deze percelen uitkiest om te broeden is een opsteker voor de akkerbouwers die al jaren actief zijn met  akkervogelbeheer.