Doe mee met de vogeltellingen voor de vogelatlas en help mee het aantal waarnemingen in het Wierde & Dijk gebied te verhogen! Elke vogelliefhebber kan in het kader van het BOEST-project losse waarnemingen van alle vogels op eenvoudige wijze doorgeven via internet.  BOEST staat voor: Broedcodes Ophogen Extra Soorten Tellen.

Sovon Vogelonderzoek Nederland brengt om de tien jaar een vogelatlas uit. Voor de eerstvolgende atlas worden vanaf 1 december 2012 t/m broedseizoen 2015 alle Nederlandse broedvogels en wintervogels geteld. Nederland is daarvoor verdeeld in atlasblokken. Professionele tellers nemen één of meer blokken voor hun rekening waarin zij op een gestandaardiseerde methoden de daar voorkomende vogels tellen. Met BOEST kan iedereen de soortenlijst van een atlasblok aanvullen.
Ga hiervoor naar www.vogelatlas.nl. Daar staat een instructiefilmpje dat je laat zien hoe je kunt 'BOESTen'.  Je kunt doorklikken naar ‘kijk en meld’ en je waarnemingen doorgeven. Je moet daartoe een account aanmaken. Via de kaart van Nederland ga je naar het atlasblok waar je de waarneming(en) gedaan hebt. Sovon heeft het makkelijk gemaakt door al een lijst te maken van de vogels die je in het betreffende blok kunt verwachten. Op dit moment zijn de wintertellingen aan de gang; waarnemingen daarvan kunnen nog tot 1 maart worden doorgegeven.