Een ode aan het landschap van Middag-Humsterland zo zou je de vaartocht kunnen noemen die Wierde & Dijk op 24 oktober had georganiseerd voor leden en genodigden ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van de vereniging. (foto's)

Zo’n negentig deelnemers hadden zich zaterdag ingescheept op de Silverwind te Zoutkamp om zich een dag te goed te doen aan de geneugten van het Reitdiep en het omliggende landschap. Tijdens de tocht gaf Attie Bos deskundige uitleg over wat er zoal te zien was aan sluizen, zijlen, waardhuizen (nu veelal rijksmonumenten), oude dijken en vaargeulen die we passeerden. In het bijzonder besteedde Attie aandacht aan de werking van sluizen en zijlen in vroeger dagen en stond zij stel bij het dagelijks leven van een waardman, die wettelijk verplicht was om het hele jaar voor zijn werk beschikbaar te zijn.
Onderweg werd het gemaal De Waterwolf, bij Lammerburen, aangedaan. Daar konden we de prachtige Brons-dieselmotoren bewonderen en kregen we uitleg over de historie en de betekenis van het gemaal, dat hoewel een rijksmonument nog wel degelijk een grote rol speelt bij de bemaling van een groot deel van de provincie Groningen. Het gemaal moet gemiddeld zestig dagen per jaar in actie komen.
Het in 1920 voltooide complex was het eerste elektrisch aangedreven gemaal van Nederland dat gebouwd en beheerd werd door het waterschap Elektra, een fusie van kleinere waterschappen. Vandaar dat het gemaal en de plaats waar het gebouw staat ook vaak met deze naam wordt aangeduid.

In zijn welkomstwoord refereerde voorzitter Evert Smink aan de opdracht die Wierde & Dijk zich 15 jaar geleden gesteld heeft en die nog steeds hoge actualiteitsgehalte heeft: het bevorderen van landbouw en veeteelt met respect voor de natuurlijke waarden van het landschap. In zijn toespraak maakte de voorzitter een bespiegeling over de toekomst: bestaat de vereniging over 15 jaar nog of is het opgegaan in een groter geheel? Hoe ziet de natuur er dan uit? Zijn de vogels er nog die we nu kennen? Hoe zal de kwaliteit van het drinkwater zijn? Het zal mede van de inzet Wierde & Dijk leden en van de agrariërs in het algemeen afhangen of we over 15 jaar met trots kunnen terugkijken, aldus Evert Smink.