middendijk

 

 

 

November 2013 hebben we tijdens de natuurwerkdag ruim 200 struikjes geplant op en nabij de Middendijk bij Usquert. Foto's.

 

Dit is gedaan om de omgeving van de Middendijk nog aantrekkelijker te maken voor akkervogels.

 Kort na de aanplant bleek bij sommige struiken schade door hazen op te treden. Daarom zijn de struiken alsnog voorzien van een beschermende boomwikkels. Meidoorns, hondsroos, vlier, sleedoorn, wilg en andere soorten zijn inmiddels flink aan het groeien, zoals op de foto uit mei te zien is.