De jaarlijkse thema-avond op 13 februari 2014 ging dit keer buitendijks. Eerst vertelde Remt Meijer over de stand van zaken bij het kwelderherstelproject. Daarna ‘voeren we mee’ met Bert Meerstra op de Harder over de Waddenzee en kregen we een beeld van het werk van de Waddenunit van het Ministerie van EZ. Kijk hier voor een uitgebreid verslag.