Twee keer per jaar verspreidt waterschap Noorderzijlvest een nieuwsbrief onder agrarisch ondernemers. In de laatste uitgave (2014-nummer 25) stond een mooi interview met lid Jan de Jong  over rietsloten en het nut van aangepast rietbeheer (pdf-bestand).