Rietsloten, inmiddels weten we er binnen Wierde & Dijk heel veel van. De afgelopen jaren hebben we onderzoeken gedaan naar beheer, vogels, andere levensvormen, waterkwaliteit en doorstroom.  In het boek ’Riet, een ecologische visie op sloten’ zijn de resultaten gepresenteerd en maken we kennis met gebiedsbewoners die op verschillende wijze betrokken zijn bij riet.  U kunt een gratis exemplaar van dit boek aanvragen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Uit een rietinventarisatie in 2013 blijkt dat in Noord-Groningen zo’n 10 tot 12 procent van  de watergangen en sloten riet staat. Dat is grofweg 500 kilometer winst voor de natuur.

Wierde & Dijk ziet graag dat er meer riet in sloten blijft staan – daar waar het kan. Want uit alle contacten is duidelijk geworden dat slootbeheer maatwerk is.  We zien dat iedere boer anders is, iedere situatie is anders, en ook iedere sloot is anders. Een boer houdt rekening met vele factoren en alleen hij of zij kan bepalen of een sloot wel of niet geschoond moet worden.
Om handvatten te krijgen om het slootonderhoud goed uit te voeren zijn er keukentafelgesprekken met  boeren gehouden. Het waterschap en loonwerkers schoven ook aan. Doel was het verzamelen van praktische ervaringen en tips. Deze zijn nu  gebundeld in een veldgids die op 18 september 2014 wordt gepresenteerd.
In ieder gesprek kwamen weer andere punten en inzichten naar boven. De schouw is in ieder gesprek een onderwerp dat uitgebreid besproken werd. Opvallend is dat er minder sloten op schouw staan dan de meeste landbouwers denken. Op de kaarten die het waterschap altijd bij zich heeft, konden de deelnemers dit direct zien.
Eén vraag die tijdens een keukentafelgesprek naar boven kwam, is of er een verschil is tussen maaien en klepelen. Een aantal deelnemers maait de taluds (het maaisel wordt op de insteek gelegd), andere deelnemers klepelen. Niet duidelijk was of dit leidt tot een andere vegetatieontwikkeling. In de zomer van 2013 is een aantal taluds (met de verschillende beheerwijzen) beoordeeld door vegetatiedeskundige Bert Lanjouw. Zijn verslag kunt u hier inzien (docx). Een andere vraag die opkwam is hoe drainagebuizen beter te vinden zijn. Afgesproken is dat dit nader wordt bekeken.