Het waterschap, provincies en agrarische natuurverenigingen hebben tussen voorjaar  2011 en voorjaar 2014 een pilotproject uitgevoerd om ervaringen op te doen met groenblauwe diensten.  Groenblauwe diensten zijn activiteiten (inrichting, beheer en onderhoud) van maatschappelijk belang die agrariërs op vrijwillige basis met de waterbeheerders voor een bepaalde tijd uitvoeren. Dit wordt door middel van contracten geregeld. Doel is waterkwaliteit te verbeteren en de waterkwantiteit te reguleren. Het project is opgedeeld in een vijftal diensten: aanleg van natuurvriendelijke oevers (NVO), aanleg van bufferstroken, beheer van waterbeheer en bodem, riet in sloten, aanleg van stuwtjes. Hier zijn fotoverslagen (Zomerman, Van der Spek) te zien van bezoeken aan natuurlijkvriendelijke oevers in juni 2015.

Vóór 31 december 2015 wil het waterschap 50 kilometer natuurvriendelijke oevers aanleggen. Natuurvriendelijke oevers zijn flauwe oevers die de kwaliteit van het water verbeteren. Zo wil het waterschap het gebied aantrekkelijk maken voor vogels, reptielen, vissen en andere dieren.
Op oevers die flauw aflopen, groeien oeverplanten. Deze planten halen voedingsstoffen uit het water waardoor het water helderder wordt. De oeverplanten zorgen ook voor bescherming van vissen en waterinsecten. Zij kunnen zich tussen de planten verstoppen om te paren of om hun kleintjes te laten opgroeien.
Wierde & Dijk lid Arie van der Spek heeft eind 2012 een natuurvriendelijke oever aangelegd langs het Hunsingokanaal te Zoutkamp. De aanleg is betaald door het waterschap, de grond blijft zijn eigendom, jaarlijks ontvangt hij een beheervergoeding. Het waterschap, provincies en agrarische natuurverenigingen hebben de afgelopen drie jaar ervaringen opgedaan met groenblauwe diensten. De natuurvriendelijke oever van Arie van de Spek  is een van de eerste die aangelegd is in Noord-Groningen. Bij Fibo Zomerman is in 2014 een natuurvriendelijke oever aangelegd. Dit kan mogelijk als blauwe dienst worden uitgevoerd. De boer blijft dan eigenaar van de grond, hij krijgt een vergoeding voor de aanleg en een jaarlijkse beheervergoeding.
Landbouwers die interesse hebben kunnen zich melden bij het waterschap of bij Wierde & Dijk.