Grondeigenaren die een deel van hun land willen openstellen voor wandelaars, kunnen in aanmerking komen  voor een vergoeding van de Provincie Groningen. Bij de regeling worden overeenkomsten afgesloten voor 7 jaar, de vergoeding voor de grondeigenaar is € 0.45 per meter per jaar.  De regeling kent een subsidieplafond. Grondeigenaren die interesse of vragen hebben kunnen contact opnemen met mw. Bielevelt van Landschapsbeheer Groningen (050-5345199).

Verzekering boerenwandelpaden

Wandelaars over (boeren)land veroorzaken in de regel geen schade bij grondeigenaren. Toch kan er schade voorkomen en in dat geval is het voor grondeigenaren van groot belang om die schade te kunnen verhalen. Door deelname aan de regeling Verzekerd Wandelen, kunnen particuliere grondeigenaren een beroep doen op een verzekering als er onverhoopt toch schade door wandelaars wordt veroorzaakt.  Voor de grondeigenaar zijn aan deelname geen kosten verbonden. De Provincie Groningen neemt de kosten voor haar rekening. De verzekeringsovereenkomst wordt uiteindelijk afgesloten tussen de grondeigenaren en Provincie Groningen. Grondeigenaren die meer willen weten kunnen contact opnemen met mw. Bielevelt van Landschapsbeheer Groningen. (050-5345199)