De jaarlijkse midzomerwandeling vond dit jaar plaats in de omgeving van Rottum. We werden ontvangen op het erf van bestuurslid Joke Hellenberg-Boerma aan de Doodstilsterweg.  De wandeling voerde langs het Boterdiep naar het huis van Bert Lanjouw, onze vegetatie-deskundige. Hier maakten we een rondgang door het terrein van de voormalige steenfabriek Ceres en Berts tuin. Zie voor de foto's de fotogalerij. Informatie over het natuurbeheer op het Ceresterrein is te vinden op www.steenfabriekceres.nl.