In het bestuur van Wierde & Dijk zijn zowel boeren- als burgerleden vertegenwoordigd. Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende personen: Geert Bos (Usquert), Piet Glas (Loppersum), Harry Hoving (Bedum), Albert-Erik de Winter (Usquert), Marjan van Dongen (Schouwerzijl), Aniëla Sirks (Middelstum)..

Binnen Wierde & Dijk zijn enkele projectgroepen en commissies actief. In elke projectgroep of commissie heeft minimaal een bestuurslid zitting. Op deze manier blijft het bestuur spin in het web bij alle ontwikkelingen.

Projectgroepen
· Agrarisch landschappelijk Bouwen (ALB): Geert Bos. Het pilotproject ALB (2013-2019) is inmiddels afgesloten en de werkgroep is ontbonden. Wel wordt er nog advies en voorlichting gegeven.
· Bijenproject Bedum: Harry Hoving
· Vlinderproject burgers en Bijenproject Loppersum: Piet Glas
· Project Schoon erf/Schoon water: Harry Hoving
· Gouden Gronden: Geert Bos
· Natuurlijke slaperdijken: Geert Bos

Commissies

Collectief Midden Groningen (CMG)
Vertegenwoordiger van Wierde & Dijk: Aniëla Sirks

Kascommissie: wordt iedere ledenvergadering opnieuw samengesteld.

Bestuur

Geert Bos, Usquert (voorzitter)
06 12650331 -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aniëla Sirks, Middelstum (secretaris)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Piet Glas, Loppersum (PR)
0596-551244 -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Harry Hoving, Bedum (penningmeester)
06-49606488 -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Albert-Erik de Winter, Usquert
06 30 60 57 37 -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marian van Dongen, Schouwerzijl
06-13574092 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretariaat
Ploegersweg 17, 9991 CA Middelstum
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Webmaster 
Leo Leunissen, Broek 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.