In het bestuur van Wierde & Dijk zijn zowel boeren- als burgerleden vertegenwoordigd. Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende personen: Attie Bos (Houwerzijl), Geert Bos (Usquert), Piet Glas (Loppersum), Harry Hoving (Bedum), Koos Koop (Usquert), Albert-Erik de Winter (Usquert).

Binnen Wierde & Dijk zijn enkele projectgroepen en commissies actief. In elke projectgroep of commissie heeft minimaal een bestuurslid zitting. Op deze manier blijft het bestuur spin in het web bij alle ontwikkelingen.

Projectgroepen
· Agrarisch landschappelijk Bouwen (ALB): Attie Bos (voorzitter) en Geert Bos. Het pilotproject ALB (2013-2019) is inmiddels afgesloten en de werkgroep is ontbonden. Wel wordt er nog advies en voorlichting gegeven.
· Bijenproject Bedum: Harry Hoving
· Vlinderproject burgers: Piet Glas
· Project Schoon erf/Schoon water: Harry Hoving
· Gouden Gronden: Geert Bos
· Natuurlijke slaperdijken: Geert Bos
· NAM/boswet compensatie: Albert-Erik de Winter

Commissies
PR-commissie: Ineke Arends, Attie Bos (voorzitter), Tineke Haack en Hanny Hiddema
Kascommissie: wordt iedere ledenvergadering opnieuw samengesteld.

Collectief Midden Groningen (CMG)
Vertegenwoordiger van Wierde & Dijk: Koos Koop

Bestuur
Attie Bos, Houwerzijl
0595-572107 -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Geert Bos, Usquert (voorzitter)
06 12650331 -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Piet Glas, Loppersum (secretaris)
0596-551244 -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Harry Hoving, Bedum (penningmeester)
050 3014292 -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Koos Koop, Usquert
06-5424718 -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Albert-Erik de Winter, Usquert
06 30 60 57 37 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Overige ondersteuning
Secretariaat: Aniëla Sirks, Middelstum -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webmaster: Leo Leunissen, Broek -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.