Om ecologisch slootbeheer door agrariërs te bevorderen, liep van 2006 tot en met 2014 het project Kaantjes & Raandjes. Kaantjes & Raandjes zette oud riet in sloten op de kaart. Binnen dit project zijn rietinventarisaties uitgevoerd, onder meer naar broedvogels en het areaal aan rietsloten, lieten agrariërs als pilot oud riet in sloten staan en werd de opgedane kennis breed gedeeld. Onder meer met een symposium, een veldgids, een boek en diverse rap-porten en artikelen in vakbladen, kranten en tijdschriften. 

Waarom dit project?

In het open dijken- en wierdenlandschap van Noord-Groningen ligt een dicht netwerk aan sloten en watergangen. Deze sloten dienen in principe om overtollig water af te voeren. Voor menig sloot is het een mogelijkheid om de sloot niet jaarlijks te schonen. Dan ontstaat oud riet. Het voorkomen van de meeste soorten rietvogels hangt sterk samen met de aanwezigheid van oud riet. De gemiddelde dichtheid aan rietvogels is er bijna zes keer hoger dan in alleen jong riet. Zo is de presentie van de kleine karekiet in sloten met oud riet 48%, tegen 17% in jonge rietsloten. Een rietsloot biedt daarnaast een geschikte habitat voor (water)planten, vissen, kleine zoogdieren, amfibieën en insecten. 

Beschrijving project

Binnen het project liet een veertigtal agrariërs zoveel mogelijk oud riet in sloten staan, wat een goed leefmilieu heeft opgeleverd voor onder meer rietvogels, insecten, kleine zoogdieren en amfibieën. 

  • Onderzoeken

In het kader van het project zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, onder meer naar de broedvogels in oud riet. Zie hier een overzicht van de verschenen rapporten. 

  • Veldgids

 

  • Nieuwsberichten Wierde & Dijk