foto Jan Enne Haack

Een van de projecten waarmee Wierde & Dijk zich de afgelopen jaren op de kaart heeft gezet is het project 'Kaantjes en Raandjes' . Resultaat hiervan is dat er veel meer overjarig riet blijft staan in de sloten. Een van de vogels die hier volop van profiteert is de blauwborst.