Crangeweer, gelegen net ten zuidwesten van Stedum, is een bijzonder weidevogelgebied. Het is een klein gebied waar gesubsidieerd weidevogelbescherming kan plaatsvinden. Wierde & Dijk is hier gebiedscoördinator in het kader van de SNL-subsidieregeling en Sieger Wiersma verzorgt de praktische uitwerking van het benodigde beheer in Crangeweer. Lees hier een verslag van zijn spannende veldwerk in het voorjaar van 2015.

Wierde & Dijk is gebiedscoördinator voor het Collectieve Weidevogelgebied ‘Crangeweer’, gelegen ten zuidwesten van Stedum. Ieder voorjaar strijkt hier een groot aantal weidevogels neer op dit circa 125 hectare grote gebied. Soorten als kievit, scholekster, grutto en tureluur nestelen en broeden er en brengen er hun jongen groot.