Tijdens de thema-avond op maandagavond 20 februari 2012 had  vrijwilliger Bauke Koole een bijzonder bericht. Tijdens de akkervogel-inventarisatie op 20 februari is nabij een wintervoedselperceel in Usquert een grauwe gors waargenomen. De laatste waarneming dateert van de jaren tachtig, dus dit is een geweldige opsteker voor het akkervogelbeheer in Noord-Groningen.