W&D-voorzitter Evert Smink(l) dankt voorzitterJohannes Lindenbergh van Noorderzijlvest voor de goede samenwerking bij het zoeken naar een ecologisch verantwoord rietslotenbeheer

Johannes Lindenbergh, voorzitter van het dageliks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest kreeg het eerste exemplaar aangeboden van het door Wierde & Dijk uigegeven boek 'Riet, een ecologissche focus op sloten'