Op 17 mei is er een avondexcursie naar de productielocatie van EAZ-win te Hoogezand. De avond organiseren we als vervolg op de thema-avond over hernieuwbare energie november vorig jaar.

Om 20.00 uur worden we ontvangen met koffie en een presentatie. Daarna volgt een bezichtiging van het bedrijf. Het bezoek zal ongeveer anderhalf uur duren. De avond is alleen bedoeld voor leden. U moet zich vooraf opgeven bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Opgeven kan tot 10 mei. De maximale groepsgrootte is 40 personen. Zo nodig leggen we een wachtlijst aan.

Het adres luidt: EAZ-Wind, Industrieweg 23A, 9601LJ Hoogezand.
We gaan uit van eigen vervoer, samen rijden is natuurlijk het mooiste.

De jaarvergadering van Wierde & Dijk wordt gehouden op donderdag 22 februari om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het Dorpshuis te pieterburen, Hoofdtraat 105. In het tweede gedeelte van de avond spreekt Harry Aalberts uit Leermens over de kracht van het traditionele bouwen met hout. Zie ook zijn website: www.aalberts-hout.nl/.
Leden hebben thuis een schriftelijke uitnodiging ontvangen met de agenda. Het activiteitenverslag 2017 kunt u als pdf hier bekijken en downloaden.

Het verlag van de vorige ledenvergadering is hier te vinden.

Zaterdagmiddag 13 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van Wierde & Dijk plaats in het kerkje van Rottum. Het interessante programma over de geschiedenis van Rottum als religieus centrum trok ongeveer 35 belangstellenden.

Op 16 november 2017 hield W&D een drukbezochte informatieve thema-avond over niet-fossiele kleinschalige energiebronnen in het Dorpshuis te Usquert, waar verschillende deskundigen hun licht lieten schijnen over het nut van verschillende vormen van kleinschalige energieopwekking, met name kleinere windmolens. Ook vertelde een boer over de praktische ervaring met een windmolen op zijn bedrijf. Een uitgebreid verslag is opgenomen in Nieuwsbrief 34 die alle leden hebben ontvangen.

We nodigen leden en belangstellenden van harte uit voor de jaarlijks zomeravondwandeling, een stevige wandeling deze keer, die start bij Waddenfun in Wehe-den-Hoorn

We lopen langs vogelakkers en ruilverkavelingsbosjes naar een natuurvriendelijke oever. Terug gaat het langs het Warfhuisterloopdiep. Onderweg krijgt u hier en daar uitleg over het gebied waar we doorheen lopen. Grotendeels zijn het verharde wegen, maar we lopen ook een stukje over boerenland. Totaal is de wandeling zo'n 5,5 km.

Praktishe zaken
Verzamelen bij Waddenfun, Trekweg 1, Wehe-den Hoorn. Hier kunt u parkeren en eventueel gebruik maken van het toilet.Vertrek om 19.30 u.Koffie staat klaar onderweg.
We proberen rond 22 uur weer terug te zijn bij Waddenfun.

Op donderdag 6 april houdt Wierde & Dijk haar Algemene Ledenvergadering. De vergadering vindt plaats in Hotel Ekamper te Roodeschool, Radsweg 12. Aaanvang 20 uur, inloop vanaf 19.30. In het tweede gedeeelte van de avond wordt een film vertoond van de heer Van Hoorn uit Leens over de landbouwpraktijken uit het begin en het einde van de vorige eeuw. 
Het verslag van de vorige ledenvergadering is als pdf op deze plaats te downloaden; het jaarverslag is als pdf hier te zien.