We nodigen leden en belangstellenden van harte uit voor de jaarlijks zomeravondwandeling, een stevige wandeling deze keer, die start bij Waddenfun in Wehe-den-Hoorn

We lopen langs vogelakkers en ruilverkavelingsbosjes naar een natuurvriendelijke oever. Terug gaat het langs het Warfhuisterloopdiep. Onderweg krijgt u hier en daar uitleg over het gebied waar we doorheen lopen. Grotendeels zijn het verharde wegen, maar we lopen ook een stukje over boerenland. Totaal is de wandeling zo'n 5,5 km.

Praktishe zaken
Verzamelen bij Waddenfun, Trekweg 1, Wehe-den Hoorn. Hier kunt u parkeren en eventueel gebruik maken van het toilet.Vertrek om 19.30 u.Koffie staat klaar onderweg.
We proberen rond 22 uur weer terug te zijn bij Waddenfun.

Op donderdag 6 april houdt Wierde & Dijk haar Algemene Ledenvergadering. De vergadering vindt plaats in Hotel Ekamper te Roodeschool, Radsweg 12. Aaanvang 20 uur, inloop vanaf 19.30. In het tweede gedeeelte van de avond wordt een film vertoond van de heer Van Hoorn uit Leens over de landbouwpraktijken uit het begin en het einde van de vorige eeuw. 
Het verslag van de vorige ledenvergadering is als pdf op deze plaats te downloaden; het jaarverslag is als pdf hier te zien.

Een gezellige zaterdagmiddag, met rustig winterweer op Noordpolderzijl. Het was zo nevelig 21 januari dat we de vele windmolens bij de Eemshaven niet zagen. We konden ons wanen in een ongerept landschap!

Het bleek een schot in de roos van W&D om een thema-avond te houden over asbest. De ontvangstruimte van Natuurboerderij Lammberuren was 15 november mudjevol met leden en belangstellenden die zich wilden laten informeren over de formele en praktische aspecten van dit onderwerp.

Sjoerd Kuiper van Man & Mach zette de procedures rondom de asbestverwijdering uiteen en ging in op veel praktische vragen die de aanwezigen hadden.

De excursie op deze prachtige najaarsdag van 10 oktober 2015 ging van start op boerderij Lutjebosch in Usquert en begon met een wandeling over kavelpaden naar de Middendijk. Daarna werd een bezoek gebracht aan de boerderij met omliggend erf. Foto's.

Bij de familie Bos in Holwierde staat het gezaaide bijen-mengsel op dit moment vol in bloei! De familie Bos nodigt liefhebbers uit voor een wandeling langs hun bloemenranden. Zie fotogalerij.