Zaterdagmiddag 13 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van Wierde & Dijk plaats in het kerkje van Rottum. Het interessante programma over de geschiedenis van Rottum als religieus centrum trok ongeveer 35 belangstellenden.

Op 16 november 2017 hield W&D een drukbezochte informatieve thema-avond over niet-fossiele kleinschalige energiebronnen in het Dorpshuis te Usquert, waar verschillende deskundigen hun licht lieten schijnen over het nut van verschillende vormen van kleinschalige energieopwekking, met name kleinere windmolens. Ook vertelde een boer over de praktische ervaring met een windmolen op zijn bedrijf. Een uitgebreid verslag is opgenomen in Nieuwsbrief 34 die alle leden hebben ontvangen.

We nodigen leden en belangstellenden van harte uit voor de jaarlijks zomeravondwandeling, een stevige wandeling deze keer, die start bij Waddenfun in Wehe-den-Hoorn

We lopen langs vogelakkers en ruilverkavelingsbosjes naar een natuurvriendelijke oever. Terug gaat het langs het Warfhuisterloopdiep. Onderweg krijgt u hier en daar uitleg over het gebied waar we doorheen lopen. Grotendeels zijn het verharde wegen, maar we lopen ook een stukje over boerenland. Totaal is de wandeling zo'n 5,5 km.

Praktishe zaken
Verzamelen bij Waddenfun, Trekweg 1, Wehe-den Hoorn. Hier kunt u parkeren en eventueel gebruik maken van het toilet.Vertrek om 19.30 u.Koffie staat klaar onderweg.
We proberen rond 22 uur weer terug te zijn bij Waddenfun.

Op donderdag 6 april houdt Wierde & Dijk haar Algemene Ledenvergadering. De vergadering vindt plaats in Hotel Ekamper te Roodeschool, Radsweg 12. Aaanvang 20 uur, inloop vanaf 19.30. In het tweede gedeeelte van de avond wordt een film vertoond van de heer Van Hoorn uit Leens over de landbouwpraktijken uit het begin en het einde van de vorige eeuw. 
Het verslag van de vorige ledenvergadering is als pdf op deze plaats te downloaden; het jaarverslag is als pdf hier te zien.

Een gezellige zaterdagmiddag, met rustig winterweer op Noordpolderzijl. Het was zo nevelig 21 januari dat we de vele windmolens bij de Eemshaven niet zagen. We konden ons wanen in een ongerept landschap!

Het bleek een schot in de roos van W&D om een thema-avond te houden over asbest. De ontvangstruimte van Natuurboerderij Lammberuren was 15 november mudjevol met leden en belangstellenden die zich wilden laten informeren over de formele en praktische aspecten van dit onderwerp.

Sjoerd Kuiper van Man & Mach zette de procedures rondom de asbestverwijdering uiteen en ging in op veel praktische vragen die de aanwezigen hadden.