De commissie Agrarisch Landschappelijk Bouwen nodigt de leden van W&D u uit voor een bijzondere excursie op 23 november.
De commissie heeft zich de afgelopen drie jaar intensief beziggehouden met het bouwen van agrarische schuren en stallen onder architectuur. Het doel is steeds om gebouwen te realiseren die passen in het landschap of dat zelfs verfraaien. In de vorige Nieuwsbrief hebben ze daar uitgebreid verslag van gedaan. Nu is het tijd om de resultaten te gaan zien.

Op 21 september hebben raadsleden en gemeenteambtenaren een excursie gemaakt in het kader van het project Agrarisch Landschappelijk Bouwen (ALB) van Wierde en Dijk. Per touringcar is een rondrit in Noord-Groningen gemaakt langs de drie schuren die in het pilotproject zijn gerealiseerd. 

Wierde & Dijk verspreidt deze zomer de uitgave van de BoerderijenStichting 'In Groningen gaat het dak eraf! Nieuwe kansen voor agrarische daken’.

Vanuit het pilotproject Agrarisch Landschappelijk Bouwen (ALB) van Wierde & Dijk zijn onlangs twee rapporten naar de subsidiegever Provincie Groningen gestuurd. Het betreft een evaluatierapport met een verslag van onze activiteiten en de opgedane ervaringen tot nu toe. Daarnaast zijn er kort en bondig vijf aanbevelingen gedaan om te blijven stimuleren dat er meer aandacht blijft voor de inpassing van schuren in het landschap. Tevens wordt de suggestie gedaan om ook buiten het werkgebied van Wierde & Dijk hier aandacht aan te besteden. Deze rapporten zijn te downloaden als pdf: evaluatierapport, aanbevelingen

Vermoedelijk komt er pas in najaar 2018 meer helderheid over een eventueel vervolg.

excursie20180518x
Gedeputeerde Henk Staghouwer is woensdag 16 mei 2018 met een heel gezelschap het resultaat gaan bekijken van de subsidie van de Provincie Groningen die besteed is aan het pilot project Agrarisch Landschappelijk Bouwen. De excursie ging langs de drie schuren die gebouwd zijn in samenwerking met een architect.
Voor een uitgebreider (beeld)verslag klik hier (pdf).

Op dinsdag 22 mei wordt een verhalencafé gehouden in Ons Dorpshuis in Loppersum over het wonen en weken in een pand van architect Oeds de Leeuw Wieland. Samen met Stichting Berlagehuis Usquert en de Historische Vereniging Loppersum wil De Verhalen van Groningen vastleggen hoe het is, voelt, om in een ontwerp van Oeds de Leeuw Wieland te wonen en te leven, zeker nu dit prachtige historische erfgoed onder druk staat.

De deadline van het bouwdeel van het pilotproject ALB van Wierde & Dijk was 31 januari. Het resultaat is de bouw van drie schuren onder architectuur. De twee andere genomineerden hebben de deadline helaas niet gehaald. Redenen waren de te krappe tijd die er voor stond en de trage besluitvorming.

De Provincie Groningen heeft besloten vijf Groningse boeren subsidie te geven bij het bouwen van hun schuur of stal omdat ze dit doen met de hulp van een architect. Het pilot project Agrarisch Landschappelijk Bouwen verloopt daarmee voorspoedig. De vijf boerenbedrijven uit Hornhuizen, Rottum, Leens, Kloosterburen en Oosterwijtwerd zijn onder andere geselecteerd op landschappelijke ligging, belevingswaarde en zichtbaarheid en krijgen een bedrag van maximaal € 31.000 van de Provincie Groningen.

Op maandagmiddag 8 mei is onder veel belangstelling door gedeputeerde Staghouwer het boek ‘Boerderijen in het wierden- en dijkenlandschap’ in ontvangst genomen uit handen van Koos Koop, voorzitter van de agrarische natuur- en landschapsvereniging Wierde & Dijk. Het boek, geschreven door bestuurslid Attie Bos, bevat zeventien interviews met boeren over nieuw- of herbouw van hun schuur of stal met het landschap als uitgangspunt.
Ruim 75 aanwezigen uit de agrarische- en bouwwereld, overheid en andere belangstellenden waren aanwezig toen Attie Bos aan de hand van beeldmateriaal in vogelvlucht de geschiedenis van verschillende Groninger boerderijtypes en schuren toelichtte. Foto's

Na de goed bezochte Architectenmarkt op 9 april 2016 te Hornhuizen hebben we opgeroepen tot deelname aan het ALB pilotproject. Dit heeft geresulteerd in wel 22 serieuze reacties.  In de zomer hebben we intakegesprekken gevoerd en er bleken allerlei goede & creatieve plannen te zijn voor (her)bouw van schuren in samenwerking met architecten.

Zaterdag 9 april was er veel belangstelling voor de Architectenmarkt in Hornhuizen, we konden ongeveer 70 belangstellenden verwelkomen. Negen architecten werkten mee:Pieter Brink (B&O-architecten), Tonnis Bouman, Harry Hehrenhard (Rombou), Rob Hendriks (DAAD), Dirk Hogenesch  (Holstein architecten),Haiko Meijer (Onix), Arie Nienhuis, Annet Ritsema (Bureau Ritsema, architecten & Stedenbouw) en Rene Wubs.Zie ook  impressie op Nieuwe Oogst.TV.

 werktuigenschuur

Binnen de agrarische sector worden veel nieuwe schuren gebouwd die er anders uitzien dan hun traditioneel gebouwde voorgangers. Wierde & Dijk vindt het van belang dat nieuwe schuren passen in het landschap en daar waar mogelijk aansluiten bij de bestaande historische gebouwen. Daarom is in 2002 gestart met het project ‘Agrarisch Landschappelijk Bouwen’ (ALB). Er zijn in dit project vier karakteristieke schuren gerealiseerd en er is een rijk geïllustreerd praktijkboek uitgegeven. In 2013 heeft Wierde & Dijk het ALB-project nieuw leven ingeblazen. In dat kader zijn inmiddels diverse activiteiten georganiseerd.