12 januari  Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden te Pieterburen
19 januari, 13 april, 13 juli en 12 oktober
Excursie op Elswerd, Rottum. Voor leden
21 februari jaarvergadering W&D plus inleiding over natuur-inclusieve landbouw