Wierde & Dijk nodigt u uit voor het bijwonen van de slotbijeenkomst van het pilotproject Agrarisch Landschappelijk Bouwen waarbij drie pilotschuren zijn gebouwd door agrariërs in samenwerking met een (landschaps) architect.
Verschillende sprekers zullen hun licht laten schijnen over het thema dat in het project centraal staat : landschappelijk bouwen vanuit de historie, naar het nu en de toekomst in samenwerking tussen boeren, (landschaps)architecten en overheden. Er zal een film vertoond worden over het bouwproces. Ook zal een inspirerend boekje met al bestaande schuren,  gebouwd met respect voor het landschap, worden gepresenteerd.

In de pauzes is er volop gelegenheid om vragen te stellen aan de agrariërs die al gebouwd hebben, de aanwezige architecten en de ambtenaren van gemeenten en provincie. Na afloop kunt u op eigen gelegenheid langs de drie pilotschuren rijden.
Vrijdag middag 14 juni 2019 13.30- 16.30 uurMaatschap Westers Dijksterweg 12, 9978 TB Hornhuizen (ALB pilotschuur)
We waarderen het zeer als u zich tevoren opgeeft via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. op. U krijgt geen ontvangstbevestiging. Binnenkort wordt het volledig programma bekend gemaakt.De toegang is gratis. Met dank aan de Provincie Groningen voor de verleende subsidie.