De jaarvergadering van Wierde & Dijk wordt gehouden op donderdag 21 februari 2019 in het Dorpshuis van Pieterburen, Hoofdstraat 105. De vergadering begint om 20 uur. 

Het tweede deel van de avond zal gaan over natuur-inclusieve landbouw. Peter Harry Mulder en Eline Ringelberg van de Veenkoloniale boerderij Kloosterplaats zullen een inleiding verzorgen over dit onderwerp. Hoe zijn een renderende bedrijfsopzet, goede zorg voor de grond en ruimte voor de natuur te combineren?

Bijlagen jaarvergadering

- Agenda ALV 2019
- Verslag ALV februari 2018
- Activiteitenverslag Wierde en Dijk in het verenigingsjaar 2018
- Procedures rondom de aanleg van de hoogspanningsleiding Eemshaven-Vierverlaten
- Werkzaamheden van de PR-commissieerkzaamheden van de PR-commissie